• בענייננו, המבקשת (הצלחההראתה כי היא אכן פועלת למטרותיה של התביעה, היינו, הגברת הרגולציה והאכיפה בשוק ההון. כמו כן התרשמתי כי מדובר בעמותה ראויה שפועלת במספר חזיתות ואף ניכסה לעצמה הישגים משמעותיים בתחום. לכל הפחות מצאתי כי אין מדובר ב"ארגון" שהוקם לצורך הגשת תביעות ייצוגיות בלבד ולמטרות רווח אישיות".

   

  כב' השופט חאלד כבוב בת"צ 2484-09-12 הצלחה נ' כהן ואח' 

   

 • אכיפה פרטית היא חלק בלתי נפרד ממארג האכיפה והיא חשובה ביותר לתפקודו התקין של שוק ההון, לצד האכיפה הפלילית והאכיפה המנהלית. העמקת מעורבותה של הרשות בהקשר זה תקדם אכיפה פרטית איכותית וראויה

   

  פרופ' שמואל האוזר, יוהרשות לניירות ערך, ינואר 2012

 • מערך הפיקוח על הגבלים עסקיים מורכב משלושה מוסדות שהוקמו על פי חוק ההגבלים העסקיים: בית הדין להגבלים עסקיים, אשר מקום מושבו בירושלים, הממונה על הגבלים עסקיים העומד בראש רשות ההגבלים העסקיים והוועדה לפטורים ולמיזוגים....מלבד לשלושת המוסדות האמורים, הקנה המחוקק סמכויות לאכיפה פרטית של דיני הגבלים עסקיים גם בידי מי שנפגע מהפרת הוראות החוק, וכן בידי ארגוני צרכנים ובידי ארגונים עסקיים. נדבך זה של אכיפה פרטית חשוב מאין כמוהו להבטחת הטמעתם של עקרונות התחרות במשק.

   

  מתוך אתר האינטרנט של הרשות להגבלים עסקיים

 • "אנחנו, ברשות ניירות ערך הגענו למסקנה - כבר בשלב מוקדם של 'פרוץ' השערוריות הפיננסיות בעולם - כי פעולה תקינה של שומרי הסף חיונית להפחתת הסיכוי להישנות מקרי הונאה ומעילות בחברות. בתוך כך גיבשנו את התמהיל הנכון של פיקוח ומעורבות בשוק ההון ואנחנו פועלים תחת אסטרטגיה דו ראשית המקדישה, בזרוע האחת שלה, מאמצים ניכרים לפיתוח ושכלול שוק ההון להסרת חסמים ולפיתוח מכשירים חדשים, ורובכם ודאי מכירים פעולות משמעותיות ביותר שעשינו בתחום זה. במקביל, בזרוע השניה פועלים להבטחת אמון הציבור בשוק ההון ולשם כך אנו מקדישים מאמצים לייעול האכיפה הגברת הגילוי והשקיפות וכן שיפור תפקודם של שומרי הסף"

  יו"ר הרשות לניירות ערך, עו"ד משה טרי בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין 23.5.2006

 •  "דיני עבודה אינם נאכפים כראוי וזו לא בעיה חדשה. צריך ליצור ערוצים של אכיפה אזרחית באמצעות ארגוני עובדים, עמותות וכדומה. אלה נמצאים בשטח ויכולים ליצור את ההרתעה וליזום תביעות נוספות, במיוחד בקרב קבלני שמירה וניקיון".

  (ח"כ דב חנין, כלכליסט 29.7.2009).

האנשים

הצלחה נוסדה בתחילת שנת 2008 על ידי קבוצת משפטנים שלהם נגיעה והבנה בתחומי הכלכלה והחברה. מאז ועד היום הצטרפו לארגון אנשים שונים המאפשרים לו לקיים להעניק התייחסות מעמיקה ועשירה בנסיון וידע בכל הנוגע לתחומי המשפט, הכלכלה, הצרכנות והחברה בישראל וכל זאת לשם קידום מטרותיו השונות.

 

כיום מכהנים כחברי הועד המנהל של העמותהמר בן ציון ציטריןהמשמש גם כראש תחום התקשורת והמדיה ועו"ד אלעד מןהמשמש גם כיועצה המשפטי של התנועה

 

חברי ועדת הביקורת של העמותה הם עו"ד גפן ומר גליקפלד. רואה החשבון המבקר של העמותה הוא משרד רויהודה ארליך ושות'.

 

המועצה המייעצת של הצלחה, הכוללת אנשי שם, בעלי רקורד מוכח של עשיה ופעולה בתחומי הרגולציה, המשפט, הכלכלה והחברה ופועלת לשם קידום מטרות התנועה והשגת יעדיה השונים ממשיכה לצמוח ולהתרחב מדי שנה. בין חברי המועצה המייעצת אשר מונו עד כה, ניתן למצוא גם את פרופ' מאיר חת, השופט (בדימוס) שלמה שוהםרו"ח בועז יפעתעוירון קידר, עויובל יועזעויובל אלבשן, ד"ר מאיר אמיר, הגב' ענת באלינט ועו"ד יסמין לוינבוק.

 

עו"ד שלי אודווין אהרוני נמנתה על חברי המועצה המייעצת עד לפרישתה בשל מינויה כחברת מליאת הרשות לניירות ערך באוקטובר 2013.

עויעקב כהן נמנה על חברי המועצה המייעצת עד לפרישתו בשל מינויו ליו"ר דירקטוריון (זמני) של קופ"ח מאוחדת באפריל 2014