הישג נוסף להצלחה בעקבות עתירת חופש מידע - הסדר ניגוד העניינים של מנהל היחידה לקנאביס רפואי נחשף

ראשי >חדשות>הישג נוסף להצלחה בעקבות עתירת חופש מידע - הסדר ניגוד העניינים של מנהל היחידה לקנאביס רפואי נחשף
ההסדר, שעליו חתם לנדשפט רק ב-8 בדצמבר 2015, נחשף כעת לראשונה - לאחר בקשת חופש מידע שבעקבות העדר המענה לה על ידי משרד הבריאות עתרה הצלחה  לבית המשפט. במסגרת העתירה, משרד הבריאות נדרש לחשוף את פירוט פעולות הפיקוח, הבדיקה והמעקב שביצעה היחידה החל בינואר 2014 ואילך - לרבות פירוט הבדיקות שנעשו בקשר לחברות הקנאביס, זהות החברות וכל פרט אחר שנכלל בהן. עוד נדרש המשרד לחשוף את העתקי דו"חות הבדיקה; פירוט בדיקות הדגימה שבוצעו בקשר לקנאביס הרפואי; ממצאיהן, לרבות טיב החומר; תנאי הייצור; וזהות החברות הנבדקות.

בתגובה לבקשות אלה, הבהיר משרד הבריאות כי "מסירת פירוט הבדיקות שנערכו ביחס לכל החברות בתחום - כרוך בהקצאת משאבים בלתי-סבירים של הרשות". גם כעת, משרד הבריאות ממשיך להסתיר מידע שהתבקש בעתירה ומסרב  לחשוף בפנינו את שאלון ניגוד העניינים. זאת, בשל טענתו כי החשיפה תוביל לפגיעה בפרטיות.

עוד תמוה לגלות כי המשרד החליט להשחיר חלקים בהסדר ניגוד העניינים החתום, בשל אותה טענה לפגיעה בפרטיות, שכן לדבריו הפרטים המושחרים מכילים "פרטים אודות חברות ובעלי מניות שעליהן הצהיר לנדשפט בשאלון - שגילויים מהווה פגיעה בפרטיות, ועל כן אין למסור אותם בהתאם לקבוע בחוק חופש המידע".

לדברי עו"ד מן: "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות כי הסדר ניגוד העניינים צריך להיערך ככל הניתן לפני הכניסה לתפקיד. קיימות גם הנחיות ברורות הנוגעות לפרסום ההסדר, ולכן לא ברור מדוע היינו זקוקים לעתירה כדי לקבל את ההסדר המושחר לידינו. הפרטים המושחרים רובם ככולם נכללים במאגרים פומביים ואין כל קושי לאיתורם בחיפוש חופשי".

לכתבה של שלי אפלברג ב TheMarker : https://www.themarker.com/markets/1.8391660

לפרסום באתר קנאביס: https://www.xn--4dbcyzi5a.com/%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%9a-%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%a0%d7%93%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a0%d7%97%d7%aa/

למסמך הסדר ניגוד העניינים של יובל לנדשפט באתר "מידע לעם":
 https://www.odata.org.il/dataset/8607f98a-6153-400e-b385-7988f70b018c
ההסדר, שעליו חתם לנדשפט רק ב-8 בדצמבר 2015, נחשף כעת לראשונה - לאחר בקשת חופש מידע שבעקבות העדר המענה לה על ידי משרד הבריאות עתרה הצלחה  לבית המשפט. במסגרת העתירה, משרד הבריאות נדרש לחשוף את פירוט פעולות הפיקוח, הבדיקה והמעקב שביצעה היחידה החל בינואר 2014 ואילך - לרבות פירוט הבדיקות שנעשו בקשר לחברות הקנאביס, זהות החברות וכל פרט אחר שנכלל בהן. עוד נדרש המשרד לחשוף את העתקי דו"חות הבדיקה; פירוט בדיקות הדגימה שבוצעו בקשר לקנאביס הרפואי; ממצאיהן, לרבות טיב החומר; תנאי הייצור; וזהות החברות הנבדקות.

בתגובה לבקשות אלה, הבהיר משרד הבריאות כי "מסירת פירוט הבדיקות שנערכו ביחס לכל החברות בתחום - כרוך בהקצאת משאבים בלתי-סבירים של הרשות". גם כעת, משרד הבריאות ממשיך להסתיר מידע שהתבקש בעתירה ומסרב  לחשוף בפנינו את שאלון ניגוד העניינים. זאת, בשל טענתו כי החשיפה תוביל לפגיעה בפרטיות.

עוד תמוה לגלות כי המשרד החליט להשחיר חלקים בהסדר ניגוד העניינים החתום, בשל אותה טענה לפגיעה בפרטיות, שכן לדבריו הפרטים המושחרים מכילים "פרטים אודות חברות ובעלי מניות שעליהן הצהיר לנדשפט בשאלון - שגילויים מהווה פגיעה בפרטיות, ועל כן אין למסור אותם בהתאם לקבוע בחוק חופש המידע".

לדברי עו"ד מן: "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות כי הסדר ניגוד העניינים צריך להיערך ככל הניתן לפני הכניסה לתפקיד. קיימות גם הנחיות ברורות הנוגעות לפרסום ההסדר, ולכן לא ברור מדוע היינו זקוקים לעתירה כדי לקבל את ההסדר המושחר לידינו. הפרטים המושחרים רובם ככולם נכללים במאגרים פומביים ואין כל קושי לאיתורם בחיפוש חופשי".

לכתבה של שלי אפלברג ב TheMarker : https://www.themarker.com/markets/1.8391660

לפרסום באתר קנאביס: https://www.xn--4dbcyzi5a.com/%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%9a-%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%a0%d7%93%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a0%d7%97%d7%aa/

למסמך הסדר ניגוד העניינים של יובל לנדשפט באתר "מידע לעם":
 https://www.odata.org.il/dataset/8607f98a-6153-400e-b385-7988f70b018c