הצלחה נ' משרד הבריאות: התפתחויות חדשות בעתירת יחידת היק"ר

ראשי >חדשות>הצלחה נ' משרד הבריאות: התפתחויות חדשות בעתירת יחידת היק"ר
1.1.2020

התפתחויות חדשות בעתירת הצלחה בעניין הסדר ניגוד העניינים של ראש היק"ר במשרד הבריאות: גילויו של המסמך נדרש, לצד מסמכים נוספים, במסגרת עתירת חופש המידע, שאותה הגישה עמותת הצלחה, בשיתוף פעולה עם TheMarker ובאמצעות עו"ד אלעד מן.
בית המשפט התערב לאחר שמשרד הבריאות לא נתן כל מענה לבקשת העמותה שהוגשה ביולי 2019. בדצמבר 2019 ולאחר הגשת העתירה, הורתה שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, ענת זינגר, למשרד הבריאות להגיב לבקשה. במשרד השיבו כעת כי "הנושא נמצא בבדיקה של הגורמים המקצועיים. נדרשת ארכה של שבועיים להמצאת מענה בעניין זה".
כאמור, במסגרת העתירה, נדרש המשרד לחשוף את פירוט פעולות הפיקוח, הבדיקה והמעקב שביצעה היחידה החל בינואר 2014 ואילך - לרבות פירוט הבדיקות שנעשו בקשר לחברות הקנאביס, זהות החברות וכל פרט אחר שנכלל בהן. עוד נדרש המשרד לחשוף את העתקי דו"חות הבדיקה; פירוט בדיקות הדגימה שבוצעו בקשר לקנאביס הרפואי; ממצאיהן, לרבות טיב החומר; תנאי הייצור; וזהות החברות הנבדקות.
בתשובה לבקשות אלה, הבהיר משרד הבריאות כי ״מסירת פירוט הבדיקות שנערכו ביחס לכל החברות בתחום כרוך בהקצאת משאבים בלתי-סבירים של הרשות". על כן מתקיים כעת שיח לצמצום היקף המידע המבוקש, כדי להכשיר את מסירתו.

לדיווח של שלי אפלברג ב TheMarker : https://www.themarker.com/markets/1.8342462
 
1.1.2020

התפתחויות חדשות בעתירת הצלחה בעניין הסדר ניגוד העניינים של ראש היק"ר במשרד הבריאות: גילויו של המסמך נדרש, לצד מסמכים נוספים, במסגרת עתירת חופש המידע, שאותה הגישה עמותת הצלחה, בשיתוף פעולה עם TheMarker ובאמצעות עו"ד אלעד מן.
בית המשפט התערב לאחר שמשרד הבריאות לא נתן כל מענה לבקשת העמותה שהוגשה ביולי 2019. בדצמבר 2019 ולאחר הגשת העתירה, הורתה שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, ענת זינגר, למשרד הבריאות להגיב לבקשה. במשרד השיבו כעת כי "הנושא נמצא בבדיקה של הגורמים המקצועיים. נדרשת ארכה של שבועיים להמצאת מענה בעניין זה".
כאמור, במסגרת העתירה, נדרש המשרד לחשוף את פירוט פעולות הפיקוח, הבדיקה והמעקב שביצעה היחידה החל בינואר 2014 ואילך - לרבות פירוט הבדיקות שנעשו בקשר לחברות הקנאביס, זהות החברות וכל פרט אחר שנכלל בהן. עוד נדרש המשרד לחשוף את העתקי דו"חות הבדיקה; פירוט בדיקות הדגימה שבוצעו בקשר לקנאביס הרפואי; ממצאיהן, לרבות טיב החומר; תנאי הייצור; וזהות החברות הנבדקות.
בתשובה לבקשות אלה, הבהיר משרד הבריאות כי ״מסירת פירוט הבדיקות שנערכו ביחס לכל החברות בתחום כרוך בהקצאת משאבים בלתי-סבירים של הרשות". על כן מתקיים כעת שיח לצמצום היקף המידע המבוקש, כדי להכשיר את מסירתו.

לדיווח של שלי אפלברג ב TheMarker : https://www.themarker.com/markets/1.8342462