הוגשו בקשות חופש המידע השנתיות בעניין יומני השרים

ראשי >חדשות>הוגשו בקשות חופש המידע השנתיות בעניין יומני השרים
1.1.2020

היום הוגשו בקשות הרוחב השנתיות של הצלחה לקבלת יומני שרי הממשלה, סגני השרים ומנכ"לי משרדי הממשלה לשנת 2019. עוד הוגשו בקשות לקבלת יומנם של נושאי תפקידים בכירים שונים לשנת 2019. עם קבלת החומרים נפרסם אותם לציבור. כיום מנהלת הצלחה שלוש עתירות בהן נדונה מסירת יומניהם של נבחרי ופקידי ציבור שונים.
האחת, בצוותא עם עיתון הארץ בעניין יומני רה"מ וגורמים נוספים במשרדו.  עתירה נוספת עוסקת בעניין יומניהם של שישה שרים (אוצר, תחבורה, חוץ, ביטחון, שוויון חברתי ובריאות שרובם כבר נמסרו) ועתירה שלישית בעניין יומנו של אלי לוי, ראש אגף נכסים בעיריית תל אביב.
הצלחה הודיעה למשרדי הממשלה כי החל מ 2020, תחל לבקש את היומנים על בסיס רבעוני ולא שנתי כפי שהיה עד כה וזאת בשל טענות שעלו להקצאת משאבים רבה בכל הנוגע לבקשות השנתיות
 
1.1.2020

היום הוגשו בקשות הרוחב השנתיות של הצלחה לקבלת יומני שרי הממשלה, סגני השרים ומנכ"לי משרדי הממשלה לשנת 2019. עוד הוגשו בקשות לקבלת יומנם של נושאי תפקידים בכירים שונים לשנת 2019. עם קבלת החומרים נפרסם אותם לציבור. כיום מנהלת הצלחה שלוש עתירות בהן נדונה מסירת יומניהם של נבחרי ופקידי ציבור שונים.
האחת, בצוותא עם עיתון הארץ בעניין יומני רה"מ וגורמים נוספים במשרדו.  עתירה נוספת עוסקת בעניין יומניהם של שישה שרים (אוצר, תחבורה, חוץ, ביטחון, שוויון חברתי ובריאות שרובם כבר נמסרו) ועתירה שלישית בעניין יומנו של אלי לוי, ראש אגף נכסים בעיריית תל אביב.
הצלחה הודיעה למשרדי הממשלה כי החל מ 2020, תחל לבקש את היומנים על בסיס רבעוני ולא שנתי כפי שהיה עד כה וזאת בשל טענות שעלו להקצאת משאבים רבה בכל הנוגע לבקשות השנתיות