עודכנו מטרות עמותת "הצלחה"

ראשי >חדשות>עודכנו מטרות עמותת "הצלחה"
2.1.2020

לאחרונה אישר רשם העמותות תוספת למטרות הצלחה ואלו המטרות המעודכנות שלה, המופיעות גם באתר "גיידסטאר" של משרד המשפטים:
קידום המודעות להגינות ושמירת חוק בתחומי הכלכלה והחברה, על גוניהם השונים. קידום וייזום בפועל של הליכי אכיפה אזרחית נגד מעוולים שונים. ארגון ותמיכה בהליכים משפטיים ומנהליים, הגשת תלונות ובקשות להפעלת סמכות לגורמים המוסמכים הרלוונטים לשם הגברת אכיפת החוק בתחומי הצרכנות, הכלכלה והחברה.

קידום שקיפות וחופש מידע, הנגשת מידע ציבורי ומידע שיש בו עניין לציבור, עידוד המודעות לעקרונות חופש המידע ולגילוי ולחשיפה יזומה של מידע, מסמכים ונתונים בעלי ערך, זאת לרבות עריכת דוחות ציבוריים, פרסומים שונים לציבור והצגת עמדות וניתוחים לגורמי ממשל ומעצבי מדיניות.

קידום חופש הביטוי והעיתונות; קיום, קידום, עידוד וסיוע לתקשורת ולעבודה עיתונאית ראויה ומקצועית, שמירה על אתיקה מקצועית בעבודת עיתונות, תקשורת ומדיה, לרבות לשם הגברת אכיפת החוק בתחומי הצרכנות, הכלכלה והחברה.

עידוד, שמירה והגנה על טוהר מידות וזכויות אדם, אזרח ותושב, חשיפת צמצום ומניעת ניגודי עניינים אסורים או פסולים או מזיקים, שמירה והגנה על תקינות המנהל הציבורי, עידוד וקידום אמות מידה ראויות לפעולה במגזר העסקי והציבורי
 
2.1.2020

לאחרונה אישר רשם העמותות תוספת למטרות הצלחה ואלו המטרות המעודכנות שלה, המופיעות גם באתר "גיידסטאר" של משרד המשפטים:
קידום המודעות להגינות ושמירת חוק בתחומי הכלכלה והחברה, על גוניהם השונים. קידום וייזום בפועל של הליכי אכיפה אזרחית נגד מעוולים שונים. ארגון ותמיכה בהליכים משפטיים ומנהליים, הגשת תלונות ובקשות להפעלת סמכות לגורמים המוסמכים הרלוונטים לשם הגברת אכיפת החוק בתחומי הצרכנות, הכלכלה והחברה.

קידום שקיפות וחופש מידע, הנגשת מידע ציבורי ומידע שיש בו עניין לציבור, עידוד המודעות לעקרונות חופש המידע ולגילוי ולחשיפה יזומה של מידע, מסמכים ונתונים בעלי ערך, זאת לרבות עריכת דוחות ציבוריים, פרסומים שונים לציבור והצגת עמדות וניתוחים לגורמי ממשל ומעצבי מדיניות.

קידום חופש הביטוי והעיתונות; קיום, קידום, עידוד וסיוע לתקשורת ולעבודה עיתונאית ראויה ומקצועית, שמירה על אתיקה מקצועית בעבודת עיתונות, תקשורת ומדיה, לרבות לשם הגברת אכיפת החוק בתחומי הצרכנות, הכלכלה והחברה.

עידוד, שמירה והגנה על טוהר מידות וזכויות אדם, אזרח ותושב, חשיפת צמצום ומניעת ניגודי עניינים אסורים או פסולים או מזיקים, שמירה והגנה על תקינות המנהל הציבורי, עידוד וקידום אמות מידה ראויות לפעולה במגזר העסקי והציבורי