הסדרי ניגוד העניינים של משרד מבקר המדינה נחשפים

ראשי >חדשות>הסדרי ניגוד העניינים של משרד מבקר המדינה נחשפים
7.1.2020

הסדרי ניגודי העניינים של אנשי "הכוורת" הצמודים למבקר המדינה, רו"ח מתניהו אנגלמן, נחשפים. עם אנשי הכוורת שמינה אנגלמן למשרות אמון עם כניסתו לתפקיד נמנים - מנכ"ל משרד מבקר המדינה, ישי וקנין, והעוזר שלו, בני דודיאן; ראש מטה מבקר המדינה, עדן ביזמן; ויאיר סבן, המכהן כיועץ מיוחד של המבקר.
הסדרי ניגודי העניינים במשרד המבקר נחשפו בעקבות בקשת חופש מידע שהגיש עו"ד אלעד מן, יועצה המשפטי של עמותת "הצלחה".

אומנם אנשי משרד מבקר המדינה סיפקו את הסדרי ניגודי העניינים האמורים, אך בה-בעת סירבו להשיב על שאלונים שביקשה עמותת "הצלחה" למסור להם, שתכליתם הייתה לאתר חשש לניגוד עניינים. זאת, לאחר שבמשרד המבקר הודיעו כי הם מאמצים את עמדת משרד המשפטים בעניין, חרף העובדה כי אינם כפופים לו. בין הצלחה למשרד המשפטים מתנהל שיח בנוגע לאפשרות מסירת שאלונים בהמשך לעמדה האחרונה שהציג משרד המשפטים בעניין זה.

לדיווח של מתן ברניר בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001313800
7.1.2020

הסדרי ניגודי העניינים של אנשי "הכוורת" הצמודים למבקר המדינה, רו"ח מתניהו אנגלמן, נחשפים. עם אנשי הכוורת שמינה אנגלמן למשרות אמון עם כניסתו לתפקיד נמנים - מנכ"ל משרד מבקר המדינה, ישי וקנין, והעוזר שלו, בני דודיאן; ראש מטה מבקר המדינה, עדן ביזמן; ויאיר סבן, המכהן כיועץ מיוחד של המבקר.
הסדרי ניגודי העניינים במשרד המבקר נחשפו בעקבות בקשת חופש מידע שהגיש עו"ד אלעד מן, יועצה המשפטי של עמותת "הצלחה".

אומנם אנשי משרד מבקר המדינה סיפקו את הסדרי ניגודי העניינים האמורים, אך בה-בעת סירבו להשיב על שאלונים שביקשה עמותת "הצלחה" למסור להם, שתכליתם הייתה לאתר חשש לניגוד עניינים. זאת, לאחר שבמשרד המבקר הודיעו כי הם מאמצים את עמדת משרד המשפטים בעניין, חרף העובדה כי אינם כפופים לו. בין הצלחה למשרד המשפטים מתנהל שיח בנוגע לאפשרות מסירת שאלונים בהמשך לעמדה האחרונה שהציג משרד המשפטים בעניין זה.

לדיווח של מתן ברניר בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001313800