נמשכת חשיפת היומנים של משרדי הממשלה לשנת 2019: יומן מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ויומן מנכ"ל משרד התקשורת נחשפים

ראשי >חדשות>נמשכת חשיפת היומנים של משרדי הממשלה לשנת 2019: יומן מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ויומן מנכ"ל משרד התקשורת נחשפים
 1.3.2020

יומנים נוספים שהגיעו היום לידינו בעקבות בקשת חופש המידע הרוחבית למשרדי הממשלה בנוגע ל 2019:

השלמת יומנו של גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה:
https://odata.org.il/dataset/02046969-10fb-4cf0-95e6-f8b6167edc86

יומנו של מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן:
https://odata.org.il/dataset/4c2ef23c-90e9-4f40-9fc0-9041d05936b6
 
 
 1.3.2020

יומנים נוספים שהגיעו היום לידינו בעקבות בקשת חופש המידע הרוחבית למשרדי הממשלה בנוגע ל 2019:

השלמת יומנו של גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה:
https://odata.org.il/dataset/02046969-10fb-4cf0-95e6-f8b6167edc86

יומנו של מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן:
https://odata.org.il/dataset/4c2ef23c-90e9-4f40-9fc0-9041d05936b6