דיווח על בקשת חופש מידע של הצלחה לועדת הבחירות המרכזית בעניין המעטפות הכפולות

ראשי >חדשות>דיווח על בקשת חופש מידע של הצלחה לועדת הבחירות המרכזית בעניין המעטפות הכפולות
2.3.2020

בקשת חופש המידע של הצלחה לועדת הבחירות המרכזית, מוזכרת בכתבתה של רפאלה גויכמן ב   TheMarkerאגב סקירה של הונאות בחירות מסוגים שונים.
על פי הדיווח, אופן ספירת המעטפות הכפולות מעלה חשש לפרצה. בקשת חופש המידע שהגיש עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, לאחר הבחירות הקודמות, גילתה כי ועדת הבחירות לא מבטיחה באופן ודאי שכל המעטפות הכפולות אכן נבדקות כדי לשלול את האפשרות של הצבעה פעמיים. לשאלת מן אם מתבצעת בדיקה מלאה של כל אחת מהמעטפות הכפולות שמגיעות לספירה, ענתה ועדת הבחירות תשובה מתחמקת: "כלל המעטפות צריכות להיבחן ביחס לקיומה של זכות ההצבעה".
 
עם זאת, בתגובה ששלחה ל–TheMarker, מספקת ועדת הבחירות תשובות ברורות יותר: "עם קבלת כל המעטפות הכפולות, נערכת בדיקה מקיפה ורב־שלבית, במסגרת תהליך שמכונה "מבצע ספירת הקולות בכנסת", שאורך כ–48 שעות ברצף ובו נוטלים חלק כ–3,500 עובדים. כלל המעטפות החיצוניות נבדקות, כדי לוודא שהבוחר מופיע בפנקס הבוחרים ולא נפטר לאחר מועד שליפת הפנקס, ושהוא לא הצביע יותר מפעם אחת.

"הליך הבדיקה כולל שלבים רבים, ובהם עריכת בדיקות מול מערכת המידע של רשות האוכלוסין לגבי מצביעים שלא נמצאו בפנקס; השוואת רשימת המצביעים במעטפות הכפולות כפי שהוקלדו במערכת לרשימת המצביעים בקלפיות הרגילות ברחבי הארץ; ובדיקה מול רשימת הנפטרים המעודכנת".

לקריאת הכתבה: https://haaretz.co.il/tmr/1.8614390
 
 
2.3.2020

בקשת חופש המידע של הצלחה לועדת הבחירות המרכזית, מוזכרת בכתבתה של רפאלה גויכמן ב   TheMarkerאגב סקירה של הונאות בחירות מסוגים שונים.
על פי הדיווח, אופן ספירת המעטפות הכפולות מעלה חשש לפרצה. בקשת חופש המידע שהגיש עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, לאחר הבחירות הקודמות, גילתה כי ועדת הבחירות לא מבטיחה באופן ודאי שכל המעטפות הכפולות אכן נבדקות כדי לשלול את האפשרות של הצבעה פעמיים. לשאלת מן אם מתבצעת בדיקה מלאה של כל אחת מהמעטפות הכפולות שמגיעות לספירה, ענתה ועדת הבחירות תשובה מתחמקת: "כלל המעטפות צריכות להיבחן ביחס לקיומה של זכות ההצבעה".
 
עם זאת, בתגובה ששלחה ל–TheMarker, מספקת ועדת הבחירות תשובות ברורות יותר: "עם קבלת כל המעטפות הכפולות, נערכת בדיקה מקיפה ורב־שלבית, במסגרת תהליך שמכונה "מבצע ספירת הקולות בכנסת", שאורך כ–48 שעות ברצף ובו נוטלים חלק כ–3,500 עובדים. כלל המעטפות החיצוניות נבדקות, כדי לוודא שהבוחר מופיע בפנקס הבוחרים ולא נפטר לאחר מועד שליפת הפנקס, ושהוא לא הצביע יותר מפעם אחת.

"הליך הבדיקה כולל שלבים רבים, ובהם עריכת בדיקות מול מערכת המידע של רשות האוכלוסין לגבי מצביעים שלא נמצאו בפנקס; השוואת רשימת המצביעים במעטפות הכפולות כפי שהוקלדו במערכת לרשימת המצביעים בקלפיות הרגילות ברחבי הארץ; ובדיקה מול רשימת הנפטרים המעודכנת".

לקריאת הכתבה: https://haaretz.co.il/tmr/1.8614390