בעקבות עתירה של הצלחה הוחלט: משרד רה"מ יחשוף את הדו"ח על מפרץ חיפה

ראשי >חדשות>בעקבות עתירה של הצלחה הוחלט: משרד רה"מ יחשוף את הדו"ח על מפרץ חיפה
12.3.2020
 
בעקבות עתירה, הוחלט במשרד ראש הממשלה לפרסם את ממצאי דו"ח מקנזי, אך להשחיר חלקים הכוללים מידע ביטחוני. לבז"ן יהיו 45 ימים להגיש ערעור על ההחלטה משרד ראש הממשלה החליט לחשוף את דו"ח מקינזי, העוסק בעתיד התעשיות הפטרוכימיות במפרץ חיפה. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת עמותת "הצלחה - לקידום חברה הוגנת". ההחלטה התקבלה בעקבות בקשות חופש מידע של ynet וארגון "אדם טבע ודין". גם עמותת "הצלחה" הגישה בקשת חופש מידע, ולאחר שזו לא נענתה הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים.
 
בעתירה נטען כי למרות בקשות חופש מידע שהוגשו למשרד ראש הממשלה, לא מצאו לנכון למסור את המידע המבוקש. חברת בז"ן פירסמה ביוני 2019 חלק ממצאי דו"ח מקינזי, שנכתב עבור המועצה הלאומית לכלכלה בנוגע לעתיד התעשיות הפטרוכימיות במפרץ חיפה. לפי הפרסום החלקי, חברת הייעוץ קבעה כי החלופה של סגירה מלאה של הפעילות במתחם בזן, שנבחנה במועדים שונים שהמאוחר ביותר שבהם הוא שנת 2030, תניב את הערך הכלכלי הגבוה ביותר.
 
בנובמבר 2019 הצהירו במשרד להגנת הסביבה כי על הממשלה להוביל את תהליך סגירת בתי הזיקוק בחיפה, והסבירו כי היעדר החלטה הוא גרוע סביבתית וכלכלית. במסמך של המשרד להגנת הסביבה בנוגע לעתיד המפרץ עלה כי על פי עבודת מקינזי, הרווחיות של בז"ן צפויה לרדת משמעותית החל משנת 2025, וכי עלות פירוק התשתיות במקום מוערך בחצי מיליארד דולר. כאמור, בעקבות העתירה הוחלט במשרד ראש הממשלה לפרסם את ממצאי הדו"ח, אך להשחיר חלקים הכוללים מידע ביטחוני של מדינת ישראל, ומידע מסחרי ועסקי הנוגע לצדדים שלישיים. להחלטה ניתן תוקף של פסק דין בבית המשפט המחוזי ירושלים, לפיו העתירה תימחק ומשרד ראש הממשלה ישלם להצלחה הוצאות משפט בסך 4,000 שקלים.

מסירת המידע תעוכב לפרק זמן של 45 יום, על מנת לתת לחברת בז"ן שהות לעתור נגד ההחלטה, אם תחליט שברצונה לעשות כן. אלעד מן, היועץ המשפטי של "הצלחה", מסר בתגובה כי "החלטת משרד ראש הממשלה היא צעד חיובי שהגיע לאט מידי ותוך תחושה של חוסר רצון בולט לקבל החלטה, ורק תחת איום ההליך המשפטי הוחלט מה שהוחלט. מדובר במידע בעל ערך ממשי לציבור, שהמשרד היה צריך לפעול מיוזמתו כדי לפרסם ולא להמתין לפניות עיתונאיות ושל עמותות שונות".
 
לקישור לידיעה ב ynethttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5693291,00.html

קישור להחלטה ווינר לאשר עמותת הצלחה כמייצגת.
12.3.2020
 
בעקבות עתירה, הוחלט במשרד ראש הממשלה לפרסם את ממצאי דו"ח מקנזי, אך להשחיר חלקים הכוללים מידע ביטחוני. לבז"ן יהיו 45 ימים להגיש ערעור על ההחלטה משרד ראש הממשלה החליט לחשוף את דו"ח מקינזי, העוסק בעתיד התעשיות הפטרוכימיות במפרץ חיפה. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת עמותת "הצלחה - לקידום חברה הוגנת". ההחלטה התקבלה בעקבות בקשות חופש מידע של ynet וארגון "אדם טבע ודין". גם עמותת "הצלחה" הגישה בקשת חופש מידע, ולאחר שזו לא נענתה הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים.
 
בעתירה נטען כי למרות בקשות חופש מידע שהוגשו למשרד ראש הממשלה, לא מצאו לנכון למסור את המידע המבוקש. חברת בז"ן פירסמה ביוני 2019 חלק ממצאי דו"ח מקינזי, שנכתב עבור המועצה הלאומית לכלכלה בנוגע לעתיד התעשיות הפטרוכימיות במפרץ חיפה. לפי הפרסום החלקי, חברת הייעוץ קבעה כי החלופה של סגירה מלאה של הפעילות במתחם בזן, שנבחנה במועדים שונים שהמאוחר ביותר שבהם הוא שנת 2030, תניב את הערך הכלכלי הגבוה ביותר.
 
בנובמבר 2019 הצהירו במשרד להגנת הסביבה כי על הממשלה להוביל את תהליך סגירת בתי הזיקוק בחיפה, והסבירו כי היעדר החלטה הוא גרוע סביבתית וכלכלית. במסמך של המשרד להגנת הסביבה בנוגע לעתיד המפרץ עלה כי על פי עבודת מקינזי, הרווחיות של בז"ן צפויה לרדת משמעותית החל משנת 2025, וכי עלות פירוק התשתיות במקום מוערך בחצי מיליארד דולר. כאמור, בעקבות העתירה הוחלט במשרד ראש הממשלה לפרסם את ממצאי הדו"ח, אך להשחיר חלקים הכוללים מידע ביטחוני של מדינת ישראל, ומידע מסחרי ועסקי הנוגע לצדדים שלישיים. להחלטה ניתן תוקף של פסק דין בבית המשפט המחוזי ירושלים, לפיו העתירה תימחק ומשרד ראש הממשלה ישלם להצלחה הוצאות משפט בסך 4,000 שקלים.

מסירת המידע תעוכב לפרק זמן של 45 יום, על מנת לתת לחברת בז"ן שהות לעתור נגד ההחלטה, אם תחליט שברצונה לעשות כן. אלעד מן, היועץ המשפטי של "הצלחה", מסר בתגובה כי "החלטת משרד ראש הממשלה היא צעד חיובי שהגיע לאט מידי ותוך תחושה של חוסר רצון בולט לקבל החלטה, ורק תחת איום ההליך המשפטי הוחלט מה שהוחלט. מדובר במידע בעל ערך ממשי לציבור, שהמשרד היה צריך לפעול מיוזמתו כדי לפרסם ולא להמתין לפניות עיתונאיות ושל עמותות שונות".
 
לקישור לידיעה ב ynethttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5693291,00.html

קישור להחלטה ווינר לאשר עמותת הצלחה כמייצגת.