נחשף יומנה של השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, לשנת 2019

ראשי >חדשות>נחשף יומנה של השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, לשנת 2019
17.3.2020
 
בהמשך לבקשת חופש המידע הרוחבית שהוגשה על ידי הצלחה לכל משרדי הממשלה, נמסרו היום לידי הצלחה יומניה של השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל לשנת 2019. היומנים נמסרו בפורמט דיגיטלי פתוח המאפשר חיפוש וגם זאת בשל פעולות של הצלחה, בין השאר במסגרת עתירות שהגישה, שהביאו למסירת יומנים של שרים באופן המאפשר חיפוש והעתקה ולא במסמכים סרוקים או מודפסים כפי שנעשה בעבר.
 
לעיון ביומנים באתר מידע לעם: https://www.odata.org.il/dataset/2bb08117-f77f-468e-ba4a-daad9466e006
17.3.2020
 
בהמשך לבקשת חופש המידע הרוחבית שהוגשה על ידי הצלחה לכל משרדי הממשלה, נמסרו היום לידי הצלחה יומניה של השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל לשנת 2019. היומנים נמסרו בפורמט דיגיטלי פתוח המאפשר חיפוש וגם זאת בשל פעולות של הצלחה, בין השאר במסגרת עתירות שהגישה, שהביאו למסירת יומנים של שרים באופן המאפשר חיפוש והעתקה ולא במסמכים סרוקים או מודפסים כפי שנעשה בעבר.
 
לעיון ביומנים באתר מידע לעם: https://www.odata.org.il/dataset/2bb08117-f77f-468e-ba4a-daad9466e006