יומנים נוספים לשנת 2019 נחשפים – צמרת משרד החינוך, מנכ"ל משרד החוץ ומנכ"ל משרד התפוצות

ראשי >חדשות>יומנים נוספים לשנת 2019 נחשפים – צמרת משרד החינוך, מנכ"ל משרד החוץ ומנכ"ל משרד התפוצות
18.3.2020

בחוץ משבר הקורונה אבל המידע ממשיך להגיע. היום נמסרו לידינו ארבעה יומנים חדשים בעקבות בקשת הרוחב לקבלת יומני משרדי הממשלה לשנת 2019. שלושה יומנים נמסרו על ידי משרד החינוך (המנכ"ל אבוהב, השר בנט והשר פרץ)
 
לעיון ביומנים באתר מידע לעם:
 
השר פרץ:
 
https://odata.org.il/dataset/3537a019-1000-4574-a709-277a072f06fe
 
השר בנט:
 
https://odata.org.il/dataset/0e73e381-9d01-469e-95b9-ce14515aed0b
 
המנכ"ל אבוהב:
 
https://odata.org.il/dataset/e758a52e-a5de-429b-8b4e-3ef423c96417
 
 כן התקבל יומנו של מנכ"ל משרד החוץ, יובל רותם. יומנו של רותם נמסר בניגוד להנחיות ולפסיקה בפורמט סגור וסרוק שאינו מאפשר חיפוש. על כך הועברה הסתייגות למשרד החוץ עם קבלת הקבצים.
 
לעיון ביומן באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/e754f523-f3a8-4ec6-bbe2-a165e267fcbd
 
 גם יומנו של דביר כהנא, מנכ"ל משרד התפוצות נמסר לידינו היום וניתן לצפות בו בקישור הבא באתר מידע לעם:
 
https://www.odata.org.il/dataset/0e7f656f-5a54-4dcd-9a73-27257fc763ad
 
 
 
18.3.2020

בחוץ משבר הקורונה אבל המידע ממשיך להגיע. היום נמסרו לידינו ארבעה יומנים חדשים בעקבות בקשת הרוחב לקבלת יומני משרדי הממשלה לשנת 2019. שלושה יומנים נמסרו על ידי משרד החינוך (המנכ"ל אבוהב, השר בנט והשר פרץ)
 
לעיון ביומנים באתר מידע לעם:
 
השר פרץ:
 
https://odata.org.il/dataset/3537a019-1000-4574-a709-277a072f06fe
 
השר בנט:
 
https://odata.org.il/dataset/0e73e381-9d01-469e-95b9-ce14515aed0b
 
המנכ"ל אבוהב:
 
https://odata.org.il/dataset/e758a52e-a5de-429b-8b4e-3ef423c96417
 
 כן התקבל יומנו של מנכ"ל משרד החוץ, יובל רותם. יומנו של רותם נמסר בניגוד להנחיות ולפסיקה בפורמט סגור וסרוק שאינו מאפשר חיפוש. על כך הועברה הסתייגות למשרד החוץ עם קבלת הקבצים.
 
לעיון ביומן באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/e754f523-f3a8-4ec6-bbe2-a165e267fcbd
 
 גם יומנו של דביר כהנא, מנכ"ל משרד התפוצות נמסר לידינו היום וניתן לצפות בו בקישור הבא באתר מידע לעם:
 
https://www.odata.org.il/dataset/0e7f656f-5a54-4dcd-9a73-27257fc763ad