בחינות הרישום לאחיות ואחים מוסמכים בוטלו בשל הגבלות הקורונה – מוקדם יותר פנתה הצלחה לבחינת חשש לאפליה בין נבחנים

ראשי >חדשות>בחינות הרישום לאחיות ואחים מוסמכים בוטלו בשל הגבלות הקורונה – מוקדם יותר פנתה הצלחה לבחינת חשש לאפליה בין נבחנים
22.3.2020

הבוקר הודיע משרד הבריאות לכלל הנבחנים שאמורים היו לגשת לבחינות ההסמכה לתפקידי אחים ואחיות מוסמכים כי בשל תקנות לשעת חירום שהותקנו כדי להתמודד עם מגיפת הקורונה, לא תתקיים הבחינה שתוכננה ל 6.4.2020. מוקדם יותר בסוף השבוע שעבר ובעקבות פניות שהגיעו אליה, פנתה הצלחה למשנה ליועמ"ש לממשלה, רז נזרי וליועמ"ש משרד הבריאות בפניה דחופה לשם מתן הסברים מתאימים  לסיבות בגינן בוטלה הבחינה לבוגרי חו"ל בלבד ולמהות האבחנה הנעשית בזימון לבחינה ובמועד הבחינה בין בוגרי מוסדות ישראליים לבוגרי מוסדות חו"ל.  זאת גם על רקע הצורך הדחוף של מערכת הבריאות בכלל ובעת הזאת בפרט במוסמכים חדשים שיוכלו לתגבר את המערכת בימים קשים אלו.
 
במכתב התבקשו הגורמים המוסמכים להבהיר את הנימוקים להחלטה לביטול זימונם של בוגרי חו"ל לבחינות, בזמן שבוגרי המוסדות הישראליים אמורים היו כמתוכנן. "ככל שהחלטה זו אינה עומדת במבחני הדין בנוגע לפגיעה בשוויון ובחופש העיסוק, כמו גם שאינה נסמכת על נימוקים שיש עימם תכלית ראויה או סבירות מקצועית ומהותית – דינה להתבטל", נכתב בפניית הצלחה. כאמור – הבוקר הודיע המשרד על ביטול הבחינה לכלל הנבחנים.
 
 
22.3.2020

הבוקר הודיע משרד הבריאות לכלל הנבחנים שאמורים היו לגשת לבחינות ההסמכה לתפקידי אחים ואחיות מוסמכים כי בשל תקנות לשעת חירום שהותקנו כדי להתמודד עם מגיפת הקורונה, לא תתקיים הבחינה שתוכננה ל 6.4.2020. מוקדם יותר בסוף השבוע שעבר ובעקבות פניות שהגיעו אליה, פנתה הצלחה למשנה ליועמ"ש לממשלה, רז נזרי וליועמ"ש משרד הבריאות בפניה דחופה לשם מתן הסברים מתאימים  לסיבות בגינן בוטלה הבחינה לבוגרי חו"ל בלבד ולמהות האבחנה הנעשית בזימון לבחינה ובמועד הבחינה בין בוגרי מוסדות ישראליים לבוגרי מוסדות חו"ל.  זאת גם על רקע הצורך הדחוף של מערכת הבריאות בכלל ובעת הזאת בפרט במוסמכים חדשים שיוכלו לתגבר את המערכת בימים קשים אלו.
 
במכתב התבקשו הגורמים המוסמכים להבהיר את הנימוקים להחלטה לביטול זימונם של בוגרי חו"ל לבחינות, בזמן שבוגרי המוסדות הישראליים אמורים היו כמתוכנן. "ככל שהחלטה זו אינה עומדת במבחני הדין בנוגע לפגיעה בשוויון ובחופש העיסוק, כמו גם שאינה נסמכת על נימוקים שיש עימם תכלית ראויה או סבירות מקצועית ומהותית – דינה להתבטל", נכתב בפניית הצלחה. כאמור – הבוקר הודיע המשרד על ביטול הבחינה לכלל הנבחנים.