הוגשה בקשת חופש המידע הרוחבית למשרדי הממשלה לחשיפת יומני 2020 לרבעון הראשון של השנה

ראשי >חדשות>הוגשה בקשת חופש המידע הרוחבית למשרדי הממשלה לחשיפת יומני 2020 לרבעון הראשון של השנה
1.4.2020

הבוקר הוגשה על ידי הצלחה בקשת חופש המידע הרוחבית לקבלת יומני השרים, סגני השרים ומנכ"לי משרדי הממשלה לרבעון הראשון של שנת 2020. נוכח המשברים והאירועים בחודשים האחרונים מתחזק הצורך בחשיפת היומנים ומתחדדת ההצדקה לחשיפתם באופן יזום. עד שזה יקרה, תמשיך הצלחה להגיש בקשות רוחב לחשיפתם של יומנים אלו.
 
כזכור, בחודשים האחרונים נחשפו יומנים רבים של שרים, סגני שרים ומנכ"לים בעקבות בקשות ועתירות של הצלחה. לאחרונה אף נפסקו הוצאות לחובת חלק מהמשרדים שלא מסרו את יומניהם בתשובה לבקשה שהוגשה לגבי 2019 ורק לאחר הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, נאלצו למסור את יומניהם כפי שהתבקשו.
 
לקריאת דיווחים קודמים על עניין זה:
 
http://www.htl.org.il/Web/?PageType=0&itemid=306019
 
http://www.htl.org.il/Web/?PageType=0&itemid=305939
1.4.2020

הבוקר הוגשה על ידי הצלחה בקשת חופש המידע הרוחבית לקבלת יומני השרים, סגני השרים ומנכ"לי משרדי הממשלה לרבעון הראשון של שנת 2020. נוכח המשברים והאירועים בחודשים האחרונים מתחזק הצורך בחשיפת היומנים ומתחדדת ההצדקה לחשיפתם באופן יזום. עד שזה יקרה, תמשיך הצלחה להגיש בקשות רוחב לחשיפתם של יומנים אלו.
 
כזכור, בחודשים האחרונים נחשפו יומנים רבים של שרים, סגני שרים ומנכ"לים בעקבות בקשות ועתירות של הצלחה. לאחרונה אף נפסקו הוצאות לחובת חלק מהמשרדים שלא מסרו את יומניהם בתשובה לבקשה שהוגשה לגבי 2019 ורק לאחר הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, נאלצו למסור את יומניהם כפי שהתבקשו.
 
לקריאת דיווחים קודמים על עניין זה:
 
http://www.htl.org.il/Web/?PageType=0&itemid=306019
 
http://www.htl.org.il/Web/?PageType=0&itemid=305939