המשרד לשיתוף פעולה איזורי חושף את יומניו ל 2019

ראשי >חדשות>המשרד לשיתוף פעולה איזורי חושף את יומניו ל 2019
29.3.2020
 
היום הועברו אלינו גם יומני המשרד לשיתוף פעולה איזורי לשנת 2019. היומנים נמסרו בעקבות בקשת חופש המידע הרוחבית של הצלחה לשנת 2019.
 
לעיון ביומן השר צחי הנגבי באתר "מידע לעם":
 
https://odata.org.il/dataset/04cca9c9-18a7-40b4-9c97-f96dc3e6601d
 
לעיון ביומן המנכ"ל, יוסף דרזנין באתר "מידע לעם":
 
https://odata.org.il/dataset/377247bf-0f2a-41ea-b4a0-a3d2c9c8beef
29.3.2020
 
היום הועברו אלינו גם יומני המשרד לשיתוף פעולה איזורי לשנת 2019. היומנים נמסרו בעקבות בקשת חופש המידע הרוחבית של הצלחה לשנת 2019.
 
לעיון ביומן השר צחי הנגבי באתר "מידע לעם":
 
https://odata.org.il/dataset/04cca9c9-18a7-40b4-9c97-f96dc3e6601d
 
לעיון ביומן המנכ"ל, יוסף דרזנין באתר "מידע לעם":
 
https://odata.org.il/dataset/377247bf-0f2a-41ea-b4a0-a3d2c9c8beef