בעקבות האיום בקיצוץ בתקציב חדשות 13: הצלחה פנתה לרשות השניה ולדירקטוריון

ראשי >חדשות>בעקבות האיום בקיצוץ בתקציב חדשות 13: הצלחה פנתה לרשות השניה ולדירקטוריון
5.5.2020
 
אתמול שוגר מכתב מטעם עמותת הצלחה אל יו"ר דירקטוריון רשת נדב טופולסקי ואל יו"ר הרשות השנייה יוליה שמאלוב-ברקוביץ', ובו התרעה טרם נקיטת הליכים משפטיים. היועץ המשפטי של הצלחה, עו"ד אלעד מן קובע במכתב כי לפי רישיון השידורים שקיבלה רשת מהרשות השנייה "חלה חובה מנדטורית ובלתי מותנית על רשת לשאת בכל הוצאות והתחייבויות חברת החדשות". לדבריו, "הפרת הוראות אלו עלולה להביא לאובדנו של הרשיון שניתן לה, כמו גם לסנקציות אחרות הקבועות בהוראות הרשיון ובדין". בעמותת הצלחה דורשים מהרשות השנייה לוודא שרשת עומדת בתנאי הרישיון שלה ובמקביל דורשים מדירקטוריון רשת שלא יבצע כל שינוי בתקציב חברת החדשות בלא הסכמה ובלי שחברת החדשות תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה הכספיות. במקרה שלא כך יקרה, בעמותת הצלחה מבהירים כי לא יהססו לפנות לערכאות משפטיות.
 
לדיווח בעין השביעית על המשבר והמכתב שנשלח: https://www.the7eye.org.il/371402
 
לדיווח בדה מרקר: https://www.themarker.com/advertising/1.8821404
5.5.2020
 
אתמול שוגר מכתב מטעם עמותת הצלחה אל יו"ר דירקטוריון רשת נדב טופולסקי ואל יו"ר הרשות השנייה יוליה שמאלוב-ברקוביץ', ובו התרעה טרם נקיטת הליכים משפטיים. היועץ המשפטי של הצלחה, עו"ד אלעד מן קובע במכתב כי לפי רישיון השידורים שקיבלה רשת מהרשות השנייה "חלה חובה מנדטורית ובלתי מותנית על רשת לשאת בכל הוצאות והתחייבויות חברת החדשות". לדבריו, "הפרת הוראות אלו עלולה להביא לאובדנו של הרשיון שניתן לה, כמו גם לסנקציות אחרות הקבועות בהוראות הרשיון ובדין". בעמותת הצלחה דורשים מהרשות השנייה לוודא שרשת עומדת בתנאי הרישיון שלה ובמקביל דורשים מדירקטוריון רשת שלא יבצע כל שינוי בתקציב חברת החדשות בלא הסכמה ובלי שחברת החדשות תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה הכספיות. במקרה שלא כך יקרה, בעמותת הצלחה מבהירים כי לא יהססו לפנות לערכאות משפטיות.
 
לדיווח בעין השביעית על המשבר והמכתב שנשלח: https://www.the7eye.org.il/371402
 
לדיווח בדה מרקר: https://www.themarker.com/advertising/1.8821404