יומני המשרד לענייני דת לרבעון הראשון של 2020 נחשפים

ראשי >חדשות>יומני המשרד לענייני דת לרבעון הראשון של 2020 נחשפים
10.5.2020
  
יומני השר לענייני דת ומנכ"ל משרדו לרבעון הראשון של שנת 2020. היומנים זמינים באתר מידע לעם בקישורים הבאים:

יומן השר: https://odata.org.il/dataset/dabc3ec9-f9d7-4f4b-8ddf-0dafd7a1cfe3
 
יומן המנכ"ל:  https://odata.org.il/dataset/6b67fca2-a2dd-4917-8a13-036e5ca34e2d
10.5.2020
  
יומני השר לענייני דת ומנכ"ל משרדו לרבעון הראשון של שנת 2020. היומנים זמינים באתר מידע לעם בקישורים הבאים:

יומן השר: https://odata.org.il/dataset/dabc3ec9-f9d7-4f4b-8ddf-0dafd7a1cfe3
 
יומן המנכ"ל:  https://odata.org.il/dataset/6b67fca2-a2dd-4917-8a13-036e5ca34e2d