פניה לעמיתי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ המקבלים פנסיית נכות

ראשי >חדשות>פניה לעמיתי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ המקבלים פנסיית נכות
עמותת הצלחה - לקידום חברה הוגנת (ע"ר), מפרסמת בזאת קול קורא המזמין עמיתים בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ('הקרן') המקבלים פנסיית נכות מהקרן, אשר עברו ועדות רפואיות, בהן נקבעו קביעות בנוגע לאחוזי הנכות שלהם ותקופת הנכות, ליצור קשר עם העמותה על מנת שתיבחן התאמתם לשמש כתובעים ייצוגיים במסגרת תובענה ייצוגית שהגשתה נבחנת בימים אלה, בקשר לאי התאמות בקביעות הועדות הרפואיות של הקרן לעומת קביעת שיעור הזכאות ואחוזי הנכות בפועל (אשר אינן נוגעות לערעור פרטני על ההחלטה).

ניתן לפנות לעמותה באמצעות דוא"ל: office@htl.org.il  או בטלפון 03-6114485.

לאחר בחינת הפניות יוחלט על האופן הראוי לקידום ההליכים, לרבות אודות התאמת הפונים לשמש כתובעים ייצוגיים.הסברים מפורטים אודות חוק תובענות ייצוגיות והמנגנונים הפועלים מכוחו ימסרו לפונים לאחר בחינה ראשונית של התאמתם.

אין במודעה זו כדי להוות התחייבות לביצוע פעולה כל שהיא או מתן שירות, והיא הזמנה למסור מידע בלבד.

פעולות שתנקוט העמותה, ככל שינקטו, נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה בכפוף לכל דין.
 
עמותת הצלחה - לקידום חברה הוגנת (ע"ר), מפרסמת בזאת קול קורא המזמין עמיתים בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ('הקרן') המקבלים פנסיית נכות מהקרן, אשר עברו ועדות רפואיות, בהן נקבעו קביעות בנוגע לאחוזי הנכות שלהם ותקופת הנכות, ליצור קשר עם העמותה על מנת שתיבחן התאמתם לשמש כתובעים ייצוגיים במסגרת תובענה ייצוגית שהגשתה נבחנת בימים אלה, בקשר לאי התאמות בקביעות הועדות הרפואיות של הקרן לעומת קביעת שיעור הזכאות ואחוזי הנכות בפועל (אשר אינן נוגעות לערעור פרטני על ההחלטה).

ניתן לפנות לעמותה באמצעות דוא"ל: office@htl.org.il  או בטלפון 03-6114485.

לאחר בחינת הפניות יוחלט על האופן הראוי לקידום ההליכים, לרבות אודות התאמת הפונים לשמש כתובעים ייצוגיים.הסברים מפורטים אודות חוק תובענות ייצוגיות והמנגנונים הפועלים מכוחו ימסרו לפונים לאחר בחינה ראשונית של התאמתם.

אין במודעה זו כדי להוות התחייבות לביצוע פעולה כל שהיא או מתן שירות, והיא הזמנה למסור מידע בלבד.

פעולות שתנקוט העמותה, ככל שינקטו, נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה בכפוף לכל דין.