יומנו של מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי, אלדד קובלנץ, לשנת 2019 – פורסם לבקשת הצלחה

ראשי >חדשות>יומנו של מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי, אלדד קובלנץ, לשנת 2019 – פורסם לבקשת הצלחה

11.5.2020

היום נמסר לידינו, בהמשך לבקשת חופש מידע שהוגשה לתאגיד השידור הישראלי, יומנו של מנכ"ל התאגיד, מר אלדד קובלנץ. שנת 2019 התאפיינה במספר אירועים משמעותיים בחיי התאגיד ובהם גם מינויו יש לקובלנץ לכהונת מנכ"ל קבוע, קיום תחרות האירוויזיון בישראל, ההכנות למעבר התאגיד לירושלים. וכן הדיונים והבדיקות סביב דוח מבקר המדינה שעסק בתאגיד. קבצי היומן, נמסרו על אף הבקשה המפורשת, ההנחיות והוראות הדין, בפורמט סגור שאינו מאפשר חיפוש. על כן פנתה הצלחה לתאגיד בשנית וביקשה כי המידע יועבר בשנית באופן דיגיטלי המאפשר חיפוש (קובץ פתוח).

ניתן לעיין בקבצי היומן באתר "מידע לעם" באמצעות הקישור הבא:

https://odata.org.il/dataset/1db8857f-abdb-495f-a873-20e728646cdd

11.5.2020

היום נמסר לידינו, בהמשך לבקשת חופש מידע שהוגשה לתאגיד השידור הישראלי, יומנו של מנכ"ל התאגיד, מר אלדד קובלנץ. שנת 2019 התאפיינה במספר אירועים משמעותיים בחיי התאגיד ובהם גם מינויו יש לקובלנץ לכהונת מנכ"ל קבוע, קיום תחרות האירוויזיון בישראל, ההכנות למעבר התאגיד לירושלים. וכן הדיונים והבדיקות סביב דוח מבקר המדינה שעסק בתאגיד. קבצי היומן, נמסרו על אף הבקשה המפורשת, ההנחיות והוראות הדין, בפורמט סגור שאינו מאפשר חיפוש. על כן פנתה הצלחה לתאגיד בשנית וביקשה כי המידע יועבר בשנית באופן דיגיטלי המאפשר חיפוש (קובץ פתוח).

ניתן לעיין בקבצי היומן באתר "מידע לעם" באמצעות הקישור הבא:

https://odata.org.il/dataset/1db8857f-abdb-495f-a873-20e728646cdd