יומניו של השר לשיתוף פעולה איזורי, צחי הנגבי, שנחשפו על ידי הצלחה, עלו לדיון בגלי צה"ל

ראשי >חדשות>יומניו של השר לשיתוף פעולה איזורי, צחי הנגבי, שנחשפו על ידי הצלחה, עלו לדיון בגלי צה"ל

19.5.2020

במסגרת ראיון עם השר צחי הנגבי,  שערך ישי שנרב בגל"צ בתכנית "נכון להבוקר" הוזכרו גם יומניו של השר לשיתוף פעולה אזורי שנחשפו על ידי הצלחה (ראו בלינק מדקה 06:00). מוזמנים להאזין ולהתרשם.

לשמיעת הראיון:

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8/%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A819-05-2020-0801/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9D

19.5.2020

במסגרת ראיון עם השר צחי הנגבי,  שערך ישי שנרב בגל"צ בתכנית "נכון להבוקר" הוזכרו גם יומניו של השר לשיתוף פעולה אזורי שנחשפו על ידי הצלחה (ראו בלינק מדקה 06:00). מוזמנים להאזין ולהתרשם.

לשמיעת הראיון:

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8/%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A819-05-2020-0801/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9D