הסדר ניגוד העניינים של המפקח על הבנקים נחשף

ראשי >חדשות>הסדר ניגוד העניינים של המפקח על הבנקים נחשף

26.5.2020

הסדר ניגוד העניינים של המפקח על הבנקים החדש, יאיר אבידן, נחשף לבקשת הצלחה. ההסדר קובע: המפקח לא יטפל ישירות בדיסקונט ושב"א עד אפריל 2021.

אבידן יהיה מנוע מלטפל ישירות בגופים האמורים בתקופה האמורה מאחר ששימש בתפקידים בכירים וכדירקטור בגופים אלה ובגופים מטעמם, כאשר עד אוקטובר השנה הוא גם יימנע מלטפל ישירות גם בלקוחות מהותיים שלהם.

קודם למינויו למפקח היה אבידן בכיר בקבוצת בנק דיסקונט במשך שנים רבות, ובמסגרת זו כיהן בדירקטוריונים רבים הקשורים לחברה ולחברות בשליטתה ובהחזקתה.

לקריאת הדיווח של רון שטיין בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330281

26.5.2020

הסדר ניגוד העניינים של המפקח על הבנקים החדש, יאיר אבידן, נחשף לבקשת הצלחה. ההסדר קובע: המפקח לא יטפל ישירות בדיסקונט ושב"א עד אפריל 2021.

אבידן יהיה מנוע מלטפל ישירות בגופים האמורים בתקופה האמורה מאחר ששימש בתפקידים בכירים וכדירקטור בגופים אלה ובגופים מטעמם, כאשר עד אוקטובר השנה הוא גם יימנע מלטפל ישירות גם בלקוחות מהותיים שלהם.

קודם למינויו למפקח היה אבידן בכיר בקבוצת בנק דיסקונט במשך שנים רבות, ובמסגרת זו כיהן בדירקטוריונים רבים הקשורים לחברה ולחברות בשליטתה ובהחזקתה.

לקריאת הדיווח של רון שטיין בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330281