הצלחה פנתה לשר התקשורת: קיים צורך בהול במינוי מועצת תאגיד השידור הישראלי

ראשי >חדשות>הצלחה פנתה לשר התקשורת: קיים צורך בהול במינוי מועצת תאגיד השידור הישראלי

26.5.2020

השבוע, לאחר שיצאה הודעה מטעם מועצת התאגיד על כך שהיא מסיימת את כהונתה, שלח עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", מכתב לשר התקשורת הנכנס, יועז הנדל, שבו דחק בו להשלים את ההליכים למינוי חברי מועצת התאגיד, שכן אם לא יעשה זאת, "הצלחה" תפנה לעזרת בית המשפט.

 

"עמדת מרשתי" כותב מן, "שאף זכתה לחיזוק באמצעות חוות-דעת משפטית שניתנה למועצת התאגיד על-ידי יועמש"ית התאגיד, היא שהפרשנות הראויה להוראות החוק אינה מאפשרת את הפעלת התאגיד בלא שבכל עת מכהנת מועצה הממלאת את תפקידי הפיקוח, הבקרה והאישור על פעולת התאגיד והנהלתו".   לדבריו, "מעת שהוחלט כי הפרשנות המשפטית בה אוחז משרד המשפטים היא אחרת, הרי שקם צורך בהול אף יותר להשלים את תהליך מינוי המועצה הבאה בלא דיחוי נוסף. עניין זה מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שככל הידוע למרשתי, הועברו לידי כבוד השר המלצות ועדת האיתור למינוי חברים למועצה הנכנסת, באופן שיאפשר את תחילת פעולתה בהקדם".

 

עוד מוסיף עו"ד מן כי "נוכח העובדה שעל-פי הפרשנות בה מחזיקים משרד התקשורת והתאגיד, תסתיים תקופת כהונתו של חבר המועצה, מר שלומי שטיין, רק בחודש אוגוסט השנה - הרי שיש להבהיר כי הוא זכאי מכוח כהונה זו לקבל את כל המידע והמסמכים הנוגעים ונחוצים למילוי תפקידו גם בעת שלא מתקיים קוורום לכינוס המועצה.

"תפקידו של חבר מועצה אינו מתמצה רק בהפעלת הסמכות המוקנית לו לקבלת החלטות במליאת המועצה או בוועדות המשנה שלה, אלא בפיקוח ובקרה מתמידים והזכות להפנות שאילתות ולקבל מידע לצורך פיקוח מתמיד על פעולות התאגיד והנהלתו. פרשנות הגורסת כי בהיעדר מניין חוקי לכינוס המועצה, מתאיינות גם סמכויות והרשאות אחרות של חבר מועצה לרבות הזכות לקבל מידע - היא פרשנות בלתי סבירה בעליל הסותרת את תכלית החקיקה ואת מהות תפקידם של חברי המועצה", כתב מן.

 

לדיווח של ענת ביין-לובוביץ' בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330166#utm_source=Apps&utm_medium=SharedTo

 

לדיווח באתר אייס: http://www.ice.co.il/media/news/article/780520

26.5.2020

השבוע, לאחר שיצאה הודעה מטעם מועצת התאגיד על כך שהיא מסיימת את כהונתה, שלח עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", מכתב לשר התקשורת הנכנס, יועז הנדל, שבו דחק בו להשלים את ההליכים למינוי חברי מועצת התאגיד, שכן אם לא יעשה זאת, "הצלחה" תפנה לעזרת בית המשפט.

 

"עמדת מרשתי" כותב מן, "שאף זכתה לחיזוק באמצעות חוות-דעת משפטית שניתנה למועצת התאגיד על-ידי יועמש"ית התאגיד, היא שהפרשנות הראויה להוראות החוק אינה מאפשרת את הפעלת התאגיד בלא שבכל עת מכהנת מועצה הממלאת את תפקידי הפיקוח, הבקרה והאישור על פעולת התאגיד והנהלתו".   לדבריו, "מעת שהוחלט כי הפרשנות המשפטית בה אוחז משרד המשפטים היא אחרת, הרי שקם צורך בהול אף יותר להשלים את תהליך מינוי המועצה הבאה בלא דיחוי נוסף. עניין זה מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שככל הידוע למרשתי, הועברו לידי כבוד השר המלצות ועדת האיתור למינוי חברים למועצה הנכנסת, באופן שיאפשר את תחילת פעולתה בהקדם".

 

עוד מוסיף עו"ד מן כי "נוכח העובדה שעל-פי הפרשנות בה מחזיקים משרד התקשורת והתאגיד, תסתיים תקופת כהונתו של חבר המועצה, מר שלומי שטיין, רק בחודש אוגוסט השנה - הרי שיש להבהיר כי הוא זכאי מכוח כהונה זו לקבל את כל המידע והמסמכים הנוגעים ונחוצים למילוי תפקידו גם בעת שלא מתקיים קוורום לכינוס המועצה.

"תפקידו של חבר מועצה אינו מתמצה רק בהפעלת הסמכות המוקנית לו לקבלת החלטות במליאת המועצה או בוועדות המשנה שלה, אלא בפיקוח ובקרה מתמידים והזכות להפנות שאילתות ולקבל מידע לצורך פיקוח מתמיד על פעולות התאגיד והנהלתו. פרשנות הגורסת כי בהיעדר מניין חוקי לכינוס המועצה, מתאיינות גם סמכויות והרשאות אחרות של חבר מועצה לרבות הזכות לקבל מידע - היא פרשנות בלתי סבירה בעליל הסותרת את תכלית החקיקה ואת מהות תפקידם של חברי המועצה", כתב מן.

 

לדיווח של ענת ביין-לובוביץ' בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330166#utm_source=Apps&utm_medium=SharedTo

 

לדיווח באתר אייס: http://www.ice.co.il/media/news/article/780520