בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות דן בתלונת הצלחה נגד נוני מוזס ו"ידיעות אחרונות"

ראשי >חדשות>בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות דן בתלונת הצלחה נגד נוני מוזס ו"ידיעות אחרונות"
1.8.2020

בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות דן ביום שלישי (28.7) בהרכב מורחב בתלונה שהוגשה נגד ארנון (נוני) מוזס ו"ידיעות אחרונות". התלונה קוראת להשעות לאלתר את מוזס, בעל השליטה בעיתון והעורך האחראי, מכל תפקיד עיתונאי ב"ידיעות אחרונות" וזאת בעקבות העמדתו לדין באשמת שוחד.

הדיון נערך במעמד צד אחד, אחרי שב"ידיעות אחרונות" סירבו לשלוח נציג ואף סירבו להגיב בכל צורה אחרת לתלונה עצמה. עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של הצלחה הגיש את התלונה בחודש נובמבר האחרון, למחרת הודעת היועץ המשפטי לממשלה על כתב האישום נגד מוזס.

בבסיס התלונה עומד סעיף 25א' בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, שקובע: "עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות, יהיה רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין לאתיקה על פי העבירה ועל פי מכלול הנסיבות, וזאת עד להכרעת הדין הסופית".
 
לדיווח בעין השביעית אודות הדיון: https://www.the7eye.org.il/382835
1.8.2020

בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות דן ביום שלישי (28.7) בהרכב מורחב בתלונה שהוגשה נגד ארנון (נוני) מוזס ו"ידיעות אחרונות". התלונה קוראת להשעות לאלתר את מוזס, בעל השליטה בעיתון והעורך האחראי, מכל תפקיד עיתונאי ב"ידיעות אחרונות" וזאת בעקבות העמדתו לדין באשמת שוחד.

הדיון נערך במעמד צד אחד, אחרי שב"ידיעות אחרונות" סירבו לשלוח נציג ואף סירבו להגיב בכל צורה אחרת לתלונה עצמה. עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של הצלחה הגיש את התלונה בחודש נובמבר האחרון, למחרת הודעת היועץ המשפטי לממשלה על כתב האישום נגד מוזס.

בבסיס התלונה עומד סעיף 25א' בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, שקובע: "עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות, יהיה רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין לאתיקה על פי העבירה ועל פי מכלול הנסיבות, וזאת עד להכרעת הדין הסופית".
 
לדיווח בעין השביעית אודות הדיון: https://www.the7eye.org.il/382835