משרד ראש הממשלה נדרש לנמק מדוע השחיר את דו"ח מקינזי

ראשי >חדשות>משרד ראש הממשלה נדרש לנמק מדוע השחיר את דו"ח מקינזי
2.8.2020

היחידה הממשלתית לחופש המידע דורשת ממשרד ראש הממשלה לנמק את ההשחרה של חלקים נרחבים מדו"ח מקינזי, העוסק בפינוי בתי הזיקוק ושורת מפעלים מזהמים מאזור מפרץ חיפה. הדו"ח הוזמן על ידי המועצה הלאומית לכלכלה בעקבות יוזמה של רשות מקרקעי ישראל לפינוי אזורי התעשיה במפרץ וייזום תוכניות מגורים ושימושים מסחריים.

חברת הייעוץ מקינזי בחנה את ההצעה והעריכה את עלויות החלופות השונות למפעלים. הדו"ח, שפרטיו נשמרו בסוד במשך למעלה משנה, פורסם לראשונה ב-TheMarker לאחר פניית עמותת הצלחה לפרסום על פי חוק חופש המידע ועתירה שניהלה בעניין זה.

העמותות הצלחה ואדם טבע ודין פנו למשרד ראש הממשלה והיחידה לחופש המידע במשרד המשפטים בדרישה לנמק באופן מפורט את הסיבה להשחרות והמחיקות הרבות במסמך, אולם נענו בתשובה כללית שמציינת שהעמודים כוללים תחזיות רווח של בתי הזיקוק, נתוני קיבולות משק האנרגיה, תועלות ועלויות למשק האנרגיה וניתוח כלכלי של העברת התעשיות הפטרוכימיות.

לקריאת הדיווח בדה מרקר:
 https://www.themarker.com/dynamo/environment/1.9039565?lts=1596363759818
2.8.2020

היחידה הממשלתית לחופש המידע דורשת ממשרד ראש הממשלה לנמק את ההשחרה של חלקים נרחבים מדו"ח מקינזי, העוסק בפינוי בתי הזיקוק ושורת מפעלים מזהמים מאזור מפרץ חיפה. הדו"ח הוזמן על ידי המועצה הלאומית לכלכלה בעקבות יוזמה של רשות מקרקעי ישראל לפינוי אזורי התעשיה במפרץ וייזום תוכניות מגורים ושימושים מסחריים.

חברת הייעוץ מקינזי בחנה את ההצעה והעריכה את עלויות החלופות השונות למפעלים. הדו"ח, שפרטיו נשמרו בסוד במשך למעלה משנה, פורסם לראשונה ב-TheMarker לאחר פניית עמותת הצלחה לפרסום על פי חוק חופש המידע ועתירה שניהלה בעניין זה.

העמותות הצלחה ואדם טבע ודין פנו למשרד ראש הממשלה והיחידה לחופש המידע במשרד המשפטים בדרישה לנמק באופן מפורט את הסיבה להשחרות והמחיקות הרבות במסמך, אולם נענו בתשובה כללית שמציינת שהעמודים כוללים תחזיות רווח של בתי הזיקוק, נתוני קיבולות משק האנרגיה, תועלות ועלויות למשק האנרגיה וניתוח כלכלי של העברת התעשיות הפטרוכימיות.

לקריאת הדיווח בדה מרקר:
 https://www.themarker.com/dynamo/environment/1.9039565?lts=1596363759818