יומנים נוספים נמסרו בעקבות בקשות חופש מידע רוחביות של הצלחה

ראשי >חדשות>יומנים נוספים נמסרו בעקבות בקשות חופש מידע רוחביות של הצלחה
2.8.2020

בימים האחרונים הועברו אלינו מספר יומנים נוספים בתשובה לבקשות הרוחב התקופתיות. היומנים זמינים בקישורים הבאים באתר "מידע לעם":

יומן סגן שר הביטחון, אבי דיכטר, לרבעון הראשון והשני של שנת 2020:
https://odata.org.il/dataset/4e2a927f-23dc-45b2-a0cf-b0f7babd03fe

יומני מנכ"לי משרד המדע והטכנולוגיה לרבעון השני של 2020:
 https://odata.org.il/dataset/60c5af8d-9790-4dec-b4af-e0a0013b9946

יומניהם של שרי המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס ויזהר שי לרבעון השני של 2020:
https://odata.org.il/dataset/18e3d91d-14e8-4601-a360-9ae7c71bc330

יומן מנכ"ל משרד החקלאות לרבעון השני של שנת 2020:
https://odata.org.il/dataset/3fa0f2ce-5e26-4bd4-b6cf-4d287bfa32ea
2.8.2020

בימים האחרונים הועברו אלינו מספר יומנים נוספים בתשובה לבקשות הרוחב התקופתיות. היומנים זמינים בקישורים הבאים באתר "מידע לעם":

יומן סגן שר הביטחון, אבי דיכטר, לרבעון הראשון והשני של שנת 2020:
https://odata.org.il/dataset/4e2a927f-23dc-45b2-a0cf-b0f7babd03fe

יומני מנכ"לי משרד המדע והטכנולוגיה לרבעון השני של 2020:
 https://odata.org.il/dataset/60c5af8d-9790-4dec-b4af-e0a0013b9946

יומניהם של שרי המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס ויזהר שי לרבעון השני של 2020:
https://odata.org.il/dataset/18e3d91d-14e8-4601-a360-9ae7c71bc330

יומן מנכ"ל משרד החקלאות לרבעון השני של שנת 2020:
https://odata.org.il/dataset/3fa0f2ce-5e26-4bd4-b6cf-4d287bfa32ea