הנחיות נשיאת העליון לעניין מניעות פורסמו: בני משפחה, שותפים, לקוחות ומתמחים: כל מי ששופטים מנועים לדון בעניינם

ראשי >חדשות>הנחיות נשיאת העליון לעניין מניעות פורסמו: בני משפחה, שותפים, לקוחות ומתמחים: כל מי ששופטים מנועים לדון בעניינם
7.8.2020

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות פרסמה מסמך המרכז בתוכו אמות מידה לגיבוש רשימת המניעויות של השופטים. המסמך שהוכן בהתייעצות עם ד"ר לימור זר גוטמן, מומחית לאתיקה במכללה למינהל, ובהתייעצות עם שאר שופטי העליון ונשיאי בתי המשפט השונים, ציין כי הרשימה מתנהלת שנים במערכת המשפט והיא פורסמה תדיר במענה לשאילתות עיתונאיות באמצעות חוק חופש המידע. TheMarker נהג לפרסם את הרשימה בעקבות בקשות חופש מידע שהוגשו על ידי עמותת הצלחה, כך שעצם פרסומה היזום על ידי הנהלת בתי המשפט, מהווה חידוש - אך לא יהיה זה נכון להגיד שהרשימה הוסתרה ממי שביקש לקבלה.

לפרסום בדה מרקר: https://www.themarker.com/law/1.9054436

למסמך המלא באתר "מידע לעם": https://t.co/h7xcJMwvIZ?amp=1
7.8.2020

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות פרסמה מסמך המרכז בתוכו אמות מידה לגיבוש רשימת המניעויות של השופטים. המסמך שהוכן בהתייעצות עם ד"ר לימור זר גוטמן, מומחית לאתיקה במכללה למינהל, ובהתייעצות עם שאר שופטי העליון ונשיאי בתי המשפט השונים, ציין כי הרשימה מתנהלת שנים במערכת המשפט והיא פורסמה תדיר במענה לשאילתות עיתונאיות באמצעות חוק חופש המידע. TheMarker נהג לפרסם את הרשימה בעקבות בקשות חופש מידע שהוגשו על ידי עמותת הצלחה, כך שעצם פרסומה היזום על ידי הנהלת בתי המשפט, מהווה חידוש - אך לא יהיה זה נכון להגיד שהרשימה הוסתרה ממי שביקש לקבלה.

לפרסום בדה מרקר: https://www.themarker.com/law/1.9054436

למסמך המלא באתר "מידע לעם": https://t.co/h7xcJMwvIZ?amp=1