יומנים נוספים שהתקבלו בהצלחה, מפורסמים לציבור. מנכ"ל ראשון מנגיש את יומנו באופן יזום

ראשי >חדשות>יומנים נוספים שהתקבלו בהצלחה, מפורסמים לציבור. מנכ"ל ראשון מנגיש את יומנו באופן יזום
9.8.2020

גם היום אנחנו מפרסמים מספר יומנים שהתקבלו בעקבות בקשות חופש מידע. היומן הראשון הוא יומנה של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג, לשנת 2019. היומן זמין באתר "מידע לעם"  בקישור הבא:
https://odata.org.il/dataset/fd90a513-e101-41c6-8fd3-b2f36f3be024
 
בנוסף התקבל יומנו של מ"מ מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, צחי גבריאלי, לרבעון השני של שנת 2020. היומן זמין לצפייה בקישור הבא:
https://odata.org.il/dataset/e773339c-5af6-481a-9481-bb0fea8f3cc4

אגב מסירת יומנו של גבריאלי, הודיע המשרד כי יומנו של מנכ"ל המשרד הנכנס, רונן מנליס  יפורסם באתר המשרד באופן יזום. מנליס הוא מנכ"ל המשרד הראשון מבין מנכ"לי הממשלה החדשה, שהודיע שיומנו יפורסם באופן יזום.

(עדכון 16.8.2020) ואכן מפורסם יומנו של המנכ"ל הנכנס,  באתר האינטרנט של המשרד בפורמט אקסל. ראו בקישור הבא:
https://gov.il/BlobFolder/generalpage/expense_files/he/strategic_affairs_sch160820.xlsx
9.8.2020

גם היום אנחנו מפרסמים מספר יומנים שהתקבלו בעקבות בקשות חופש מידע. היומן הראשון הוא יומנה של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג, לשנת 2019. היומן זמין באתר "מידע לעם"  בקישור הבא:
https://odata.org.il/dataset/fd90a513-e101-41c6-8fd3-b2f36f3be024
 
בנוסף התקבל יומנו של מ"מ מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, צחי גבריאלי, לרבעון השני של שנת 2020. היומן זמין לצפייה בקישור הבא:
https://odata.org.il/dataset/e773339c-5af6-481a-9481-bb0fea8f3cc4

אגב מסירת יומנו של גבריאלי, הודיע המשרד כי יומנו של מנכ"ל המשרד הנכנס, רונן מנליס  יפורסם באתר המשרד באופן יזום. מנליס הוא מנכ"ל המשרד הראשון מבין מנכ"לי הממשלה החדשה, שהודיע שיומנו יפורסם באופן יזום.

(עדכון 16.8.2020) ואכן מפורסם יומנו של המנכ"ל הנכנס,  באתר האינטרנט של המשרד בפורמט אקסל. ראו בקישור הבא:
https://gov.il/BlobFolder/generalpage/expense_files/he/strategic_affairs_sch160820.xlsx