בעקבות עתירת הצלחה הוסכם: אופן קבלת ההחלטות במשחקי כדורגל באמצעות מערכת ה VAR יפורסם לציבור

ראשי >חדשות>בעקבות עתירת הצלחה הוסכם: אופן קבלת ההחלטות במשחקי כדורגל באמצעות מערכת ה VAR יפורסם לציבור
10.8.2020

בעקבות עתירת חופש המידע שהגישה עמותת הצלחה בחודש פברואר השנה, בה עתרה לקבל את הקלטות שיחות ה-VAR בין צוותי השיפוט, הוסכם בין הצלחה וההתאחדות כי הביטוי הפומבי שיינתן לשיפוט ה-VAR ולהחלטות המקצועיות במסגרתו יבוא לידי ביטוי בפרסום לציבור של ניתוחי הוועדה המקצועית באיגוד השופטים שיפורסמו לציבור הרחב באתר האינטרנט של ההתאחדות באופן רציף ומידי שבוע, זאת בנוסף להודעה הקבועה שפרסם האיגוד לכלל עיתונאי הספורט בקבוצות הווטסאפ של ההתאחדות במהלך כל העונה החולפת בסיכום כל מחזור. עוד סוכם כי ניתוחי הוועדה המקצועית שנערכו במהלך עונת 2019/2020 יפורסמו גם הם לציבור הרחב ויועלו גם הם במרוכז לאתר האינטרנט של ההתאחדות.

ניתוחי הוועדה המקצועית כוללים סקירה של אירועים מרכזיים שהתרחשו במהלך כל מחזור משחקים ומציגים את הדילמות המקצועיות שעמדו בפני צוות השיפוט ואת האופן שבו הוכרעו, תוך בחינה ביקורתית של ההחלטות והצדקתן במקרה נתון.

הצלחה וההתאחדות בירכו על ההסכמות וציינו כי הן יביאו לחיזוק האמון של צופי הכדורגל בישראל במנגנון השיפוט ובשופטים ויאפשרו בקרה וביקורת ציבורית מתאימה במקרים בהם יתגלו תקלות או טעויות שיפוט על ידי הגורמים המקצועיים בהתאחדות וזאת באופן אחראי, מקצועי ומכובד.

זהו צעד חשוב לחיזוק השקיפות בספורט הישראלי בכלל ובענף הכדורגל המקצועני בפרט וההסכמות שהושגו יכולות לשמש סמן להתאחדויות נוספות בעולם שילכו בעקבות ההתאחדות הישראלית ויפרסמו גם הן בשקיפות את ניתוחי אירועי השיפוט שהצריכו שימוש במערכת ה-VAR, כדי לשפר את השימוש בה ולשמור על חווית הכדורגל המוכרת לכל אוהד.

לקריאת הפרסום באתר ספורט1: https://sport1.maariv.co.il/israeli-soccer/ligat-haal/article/378832/

10.8.2020

בעקבות עתירת חופש המידע שהגישה עמותת הצלחה בחודש פברואר השנה, בה עתרה לקבל את הקלטות שיחות ה-VAR בין צוותי השיפוט, הוסכם בין הצלחה וההתאחדות כי הביטוי הפומבי שיינתן לשיפוט ה-VAR ולהחלטות המקצועיות במסגרתו יבוא לידי ביטוי בפרסום לציבור של ניתוחי הוועדה המקצועית באיגוד השופטים שיפורסמו לציבור הרחב באתר האינטרנט של ההתאחדות באופן רציף ומידי שבוע, זאת בנוסף להודעה הקבועה שפרסם האיגוד לכלל עיתונאי הספורט בקבוצות הווטסאפ של ההתאחדות במהלך כל העונה החולפת בסיכום כל מחזור. עוד סוכם כי ניתוחי הוועדה המקצועית שנערכו במהלך עונת 2019/2020 יפורסמו גם הם לציבור הרחב ויועלו גם הם במרוכז לאתר האינטרנט של ההתאחדות.

ניתוחי הוועדה המקצועית כוללים סקירה של אירועים מרכזיים שהתרחשו במהלך כל מחזור משחקים ומציגים את הדילמות המקצועיות שעמדו בפני צוות השיפוט ואת האופן שבו הוכרעו, תוך בחינה ביקורתית של ההחלטות והצדקתן במקרה נתון.

הצלחה וההתאחדות בירכו על ההסכמות וציינו כי הן יביאו לחיזוק האמון של צופי הכדורגל בישראל במנגנון השיפוט ובשופטים ויאפשרו בקרה וביקורת ציבורית מתאימה במקרים בהם יתגלו תקלות או טעויות שיפוט על ידי הגורמים המקצועיים בהתאחדות וזאת באופן אחראי, מקצועי ומכובד.

זהו צעד חשוב לחיזוק השקיפות בספורט הישראלי בכלל ובענף הכדורגל המקצועני בפרט וההסכמות שהושגו יכולות לשמש סמן להתאחדויות נוספות בעולם שילכו בעקבות ההתאחדות הישראלית ויפרסמו גם הן בשקיפות את ניתוחי אירועי השיפוט שהצריכו שימוש במערכת ה-VAR, כדי לשפר את השימוש בה ולשמור על חווית הכדורגל המוכרת לכל אוהד.

לקריאת הפרסום באתר ספורט1: https://sport1.maariv.co.il/israeli-soccer/ligat-haal/article/378832/