החלו להתפרסם הסדרי ניגוד העניינים של חברי הממשלה ה 35, סגני השרים ומנכ"לי המשרדים

ראשי >חדשות>החלו להתפרסם הסדרי ניגוד העניינים של חברי הממשלה ה 35, סגני השרים ומנכ"לי המשרדים
16.8.2020
 
בהמשך למאמצים הארוכים של הצלחה בתחום הנגשת ניגודי העניינים, נעדכן כי הממשלה החלה לפרסם באופן יזום את ההסדרים שעריכתם הושלמה.

ניתן לצפות בהסדרים אלו בקישור הבא: https://www.gov.il/he/Departments/dynamiccollectors/ministers_conflict?skip=0
16.8.2020
 
בהמשך למאמצים הארוכים של הצלחה בתחום הנגשת ניגודי העניינים, נעדכן כי הממשלה החלה לפרסם באופן יזום את ההסדרים שעריכתם הושלמה.

ניתן לצפות בהסדרים אלו בקישור הבא: https://www.gov.il/he/Departments/dynamiccollectors/ministers_conflict?skip=0