לאן נעלם הסדר ניגוד העניינים של השר ישראל כ"ץ מתקופת כהונתו כשר התחבורה?

ראשי >חדשות>לאן נעלם הסדר ניגוד העניינים של השר ישראל כ"ץ מתקופת כהונתו כשר התחבורה?
31.8.2020
 
בתגובה לפנייתו של עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה למשרד המשפטים עולה כי שמו של כ"ץ אינו מופיע ברשימה של החתומים על הסדרי ניגוד עניינים. למרות זאת, בדיווח על הנושא ב-TheMarker נמסר ממשרד התחבורה כי לכ"ץ יש הסדר ניגוד עניינים מתקופתו במשרד התחבורה. בתגובה לבקשת TheMarker לקבל העתק של הסדר ניגוד העניינים של כ"ץ, מסרו במשרד התחבורה כי "קיים הסדר ניגוד עניינים, אבל לצערנו לא הצלחנו לאתר אותו". במשרד המשפטים מסרו מנגד כי "חוות דעת למניעת ניגוד עניינים בעניינו של ישראל כ"ץ מצויה בימים אלה בשלבי גיבוש. לא אותרו חוות דעת לגביו משנים קודמות". מטעמו של ישראל כ"ץ נמסר בתגובה: "לשר נקבע הסדר ניגוד עניינים עם כניסתו לתפקיד שר התחבורה והוא פעל בהתאם לאמור בו, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית למשרד התחבורה. בנוגע למשרד האוצר, הסדר ניגוד העניינים מתגבש בימים אלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ומי מטעמו, בהתאם לנוהל המסדיר את הטיפול בנושא. לאחר שיושלם הגיבוש תפורסם חוות הדעת בהתאם למקובל. התנהגות השר כ״ץ בכל תפקידיו היתה ללא רבב וכל ניסיון להציג דברים בדרך אחרת יהיה בגדר הוצאת דיבה".
 
לדיווח של ביני אשכנזי בדה מרקר: https://www.themarker.com/law/1.9115948
31.8.2020
 
בתגובה לפנייתו של עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה למשרד המשפטים עולה כי שמו של כ"ץ אינו מופיע ברשימה של החתומים על הסדרי ניגוד עניינים. למרות זאת, בדיווח על הנושא ב-TheMarker נמסר ממשרד התחבורה כי לכ"ץ יש הסדר ניגוד עניינים מתקופתו במשרד התחבורה. בתגובה לבקשת TheMarker לקבל העתק של הסדר ניגוד העניינים של כ"ץ, מסרו במשרד התחבורה כי "קיים הסדר ניגוד עניינים, אבל לצערנו לא הצלחנו לאתר אותו". במשרד המשפטים מסרו מנגד כי "חוות דעת למניעת ניגוד עניינים בעניינו של ישראל כ"ץ מצויה בימים אלה בשלבי גיבוש. לא אותרו חוות דעת לגביו משנים קודמות". מטעמו של ישראל כ"ץ נמסר בתגובה: "לשר נקבע הסדר ניגוד עניינים עם כניסתו לתפקיד שר התחבורה והוא פעל בהתאם לאמור בו, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית למשרד התחבורה. בנוגע למשרד האוצר, הסדר ניגוד העניינים מתגבש בימים אלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ומי מטעמו, בהתאם לנוהל המסדיר את הטיפול בנושא. לאחר שיושלם הגיבוש תפורסם חוות הדעת בהתאם למקובל. התנהגות השר כ״ץ בכל תפקידיו היתה ללא רבב וכל ניסיון להציג דברים בדרך אחרת יהיה בגדר הוצאת דיבה".
 
לדיווח של ביני אשכנזי בדה מרקר: https://www.themarker.com/law/1.9115948