רשות התחרות בוחנת האם הופרו תנאי המיזוג של מזרחי-טפחות ואגוד בנוגע למכירת פעילות האשראי ליהלומים

ראשי >חדשות>רשות התחרות בוחנת האם הופרו תנאי המיזוג של מזרחי-טפחות ואגוד בנוגע למכירת פעילות האשראי ליהלומים
17.9.2020
 
העסקה המקורית נחתמה עוד ב-2017, כשהיא התעכבה רבות בשל התנגדות רשות התחרות, שבוטלה רק לאחר החלטה של בית הדין לתחרות שהפך את החלטת הרשות. אך לא רק זאת, לאחר שבבית הדין נתן אור ירוק לקיום העסקה נדרשו אגוד ומזרחי טפחות למכור את תיק האשראי ליהלומנים של אחד מהם.
 
בסופו של יום בנק אגוד סיכם על מכירת תיק האשראי ליהלומנים שלו לחברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה. אלא שמאז נחתם ההסכם בין אגוד לפנינסולה ועד היום קטן היקף התיק בשיעור חד, דבר אשר הוביל לכך שרשות התחרות החלה בבדיקת הנסיבות לשחיקה כאמור (בגין תלונות שהתקבלו אצלה, בין היתר מעמותת הצלחה), תוך שהתריעה כי ייתכן שבעתיד תראה במה שקרה כהפרה של תנאיה למיזוג.
 
לדיווחים של רון שטיין בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001342758
 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001343113
17.9.2020
 
העסקה המקורית נחתמה עוד ב-2017, כשהיא התעכבה רבות בשל התנגדות רשות התחרות, שבוטלה רק לאחר החלטה של בית הדין לתחרות שהפך את החלטת הרשות. אך לא רק זאת, לאחר שבבית הדין נתן אור ירוק לקיום העסקה נדרשו אגוד ומזרחי טפחות למכור את תיק האשראי ליהלומנים של אחד מהם.
 
בסופו של יום בנק אגוד סיכם על מכירת תיק האשראי ליהלומנים שלו לחברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה. אלא שמאז נחתם ההסכם בין אגוד לפנינסולה ועד היום קטן היקף התיק בשיעור חד, דבר אשר הוביל לכך שרשות התחרות החלה בבדיקת הנסיבות לשחיקה כאמור (בגין תלונות שהתקבלו אצלה, בין היתר מעמותת הצלחה), תוך שהתריעה כי ייתכן שבעתיד תראה במה שקרה כהפרה של תנאיה למיזוג.
 
לדיווחים של רון שטיין בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001342758
 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001343113