הושגו הסכמות לסיום הליך הערר שהגישה הצלחה על מיזוג רשת מדיה וערוץ 10

ראשי >חדשות>הושגו הסכמות לסיום הליך הערר שהגישה הצלחה על מיזוג רשת מדיה וערוץ 10
23.9.2020
 
בהודעה מוסכמת שנמסרה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית הדין לתחרות, הודיעו הצדדים במשותף כי הושגו ביניהם הבנות לאחר סיום שמיעת ההוכחות בתיק כך שהדיון בו יסתיים והערר יידחה. " לאחר שמיעת פרשת ההוכחות בתיק זה, פנתה העוררת למשיבה ולממונה והודיעה להן, כי בשל רצונה למקד את מרצה, משאביה וטיעוניה בהליך השימוע בפני הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו בשאלת שינוי הרכב הדירקטוריונים של גופי שידורים, ובשים לב להערות בית הדין הנכבד בתום הליך ההוכחות, לחלוף הזמן ולסעדים החלופיים שנתבקשו במסגרת הערר – ברצונה לסיים את ההליך דכאן כעת", כך נכתב בהודעה. עוד נכתב כי "מבלי לגרוע מכל טענה או זכות העומדות למי מהצדדים ומבלי שהדבר יהווה ויתור על טענה או זכות כאלה, לרבות טענות שנשמעו במסגרת הערר, או על האפשרות לטעון אותן בכל פורום או הזדמנות אחרת, יינתן פסק דין הדוחה את הערר".
 
בין הצלחה לרשת הושגו הבנות לפיהן פסק הדין יינתן ללא הוצאות לטובת רשת. הממונה על התחרות סברה כי יש לפסוק לטובתה הוצאות, אך בית הדין שאישר את ההסכמות בין הצדדים החליט שלא לפסוק הוצאות כאלה. 
 
כעת יעבור הדיון בשאלת התנאים שביקשה הצלחה להטיל להתנהל בפני הרשות השניה, במסגרת השימוע בשאלת שינוי הרכב הדירקטוריונים של גופי שידורים.
23.9.2020
 
בהודעה מוסכמת שנמסרה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית הדין לתחרות, הודיעו הצדדים במשותף כי הושגו ביניהם הבנות לאחר סיום שמיעת ההוכחות בתיק כך שהדיון בו יסתיים והערר יידחה. " לאחר שמיעת פרשת ההוכחות בתיק זה, פנתה העוררת למשיבה ולממונה והודיעה להן, כי בשל רצונה למקד את מרצה, משאביה וטיעוניה בהליך השימוע בפני הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו בשאלת שינוי הרכב הדירקטוריונים של גופי שידורים, ובשים לב להערות בית הדין הנכבד בתום הליך ההוכחות, לחלוף הזמן ולסעדים החלופיים שנתבקשו במסגרת הערר – ברצונה לסיים את ההליך דכאן כעת", כך נכתב בהודעה. עוד נכתב כי "מבלי לגרוע מכל טענה או זכות העומדות למי מהצדדים ומבלי שהדבר יהווה ויתור על טענה או זכות כאלה, לרבות טענות שנשמעו במסגרת הערר, או על האפשרות לטעון אותן בכל פורום או הזדמנות אחרת, יינתן פסק דין הדוחה את הערר".
 
בין הצלחה לרשת הושגו הבנות לפיהן פסק הדין יינתן ללא הוצאות לטובת רשת. הממונה על התחרות סברה כי יש לפסוק לטובתה הוצאות, אך בית הדין שאישר את ההסכמות בין הצדדים החליט שלא לפסוק הוצאות כאלה. 
 
כעת יעבור הדיון בשאלת התנאים שביקשה הצלחה להטיל להתנהל בפני הרשות השניה, במסגרת השימוע בשאלת שינוי הרכב הדירקטוריונים של גופי שידורים.