יומנים נוספים מתפרסמים לציבור כתוצאה מבקשת הרוחב של הצלחה לשנת 2020

ראשי >חדשות>יומנים נוספים מתפרסמים לציבור כתוצאה מבקשת הרוחב של הצלחה לשנת 2020
19.10.2020

 
היום אנחנו מפרסמים יומנים שונים שהגיעו לידי הצלחה בתשובה לבקשת חופש המידע הרוחבית לקבלת יומני הממשלה ל 2020. הבקשה מוגשת בסיומו של כל רבעון בקשר לרבעון שקדם לו.
 
יומן מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי, לרבעון השני של 2020: https://odata.org.il/dataset/cb070533-1d2e-4f63-88ab-347f482e9c08
 
יומן מנכ"ל משרד התפוצות, דביר כהנא, לרבעון השני של 2020: https://odata.org.il/dataset/b1865233-0164-4ae2-a030-07adae85b63e
 
יומן שרת התפוצות, עמר ינקלביץ', לרבעון השני של שנת 2020: https://odata.org.il/dataset/1105f9a8-d767-4332-96f8-0222f60d4498
 
יומן שר החינוך רפי פרץ, לרבעונים הראשון והשני של שנת 2020: https://odata.org.il/dataset/695181e1-ed37-44f3-8685-f45e4939b780
 
יומן מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהב, לרבעונים הראשון והשני של שנת 2020: https://odata.org.il/dataset/4a3bb554-a94a-4a94-8614-532bcf6342d9
 
יומן סגן שר החינוך, מאיר פרוש, לרבעונים הראשון והשני של שנת 2020: https://odata.org.il/dataset/2af4bb53-b683-4dfe-9f16-1894784fffde
 
 
מתפרסמים גם יומני השר ומנכ"ל המשרד לשירותי דת, לרבעון השלישי של 2020:
 
לעיון ביומן השר: https://odata.org.il/dataset/7bf8ec64-3a58-488e-9405-eb1ff5ce7942
 
לעיון ביומן המנכ"ל: https://odata.org.il/dataset/68f44b6a-fdce-4e38-990d-23c0d0359b50
 
נמסר לידינו גם יומנו של שר התקשורת לשעבר, דודי אמסלם, לרבעון השני של 2020 (עד סוף כהונתו). ביומן ניתן לצפות באמצעות הקישור הבא באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/7bf1059e-ad8d-46da-b60d-d1dea2247527
19.10.2020

 
היום אנחנו מפרסמים יומנים שונים שהגיעו לידי הצלחה בתשובה לבקשת חופש המידע הרוחבית לקבלת יומני הממשלה ל 2020. הבקשה מוגשת בסיומו של כל רבעון בקשר לרבעון שקדם לו.
 
יומן מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי, לרבעון השני של 2020: https://odata.org.il/dataset/cb070533-1d2e-4f63-88ab-347f482e9c08
 
יומן מנכ"ל משרד התפוצות, דביר כהנא, לרבעון השני של 2020: https://odata.org.il/dataset/b1865233-0164-4ae2-a030-07adae85b63e
 
יומן שרת התפוצות, עמר ינקלביץ', לרבעון השני של שנת 2020: https://odata.org.il/dataset/1105f9a8-d767-4332-96f8-0222f60d4498
 
יומן שר החינוך רפי פרץ, לרבעונים הראשון והשני של שנת 2020: https://odata.org.il/dataset/695181e1-ed37-44f3-8685-f45e4939b780
 
יומן מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהב, לרבעונים הראשון והשני של שנת 2020: https://odata.org.il/dataset/4a3bb554-a94a-4a94-8614-532bcf6342d9
 
יומן סגן שר החינוך, מאיר פרוש, לרבעונים הראשון והשני של שנת 2020: https://odata.org.il/dataset/2af4bb53-b683-4dfe-9f16-1894784fffde
 
 
מתפרסמים גם יומני השר ומנכ"ל המשרד לשירותי דת, לרבעון השלישי של 2020:
 
לעיון ביומן השר: https://odata.org.il/dataset/7bf8ec64-3a58-488e-9405-eb1ff5ce7942
 
לעיון ביומן המנכ"ל: https://odata.org.il/dataset/68f44b6a-fdce-4e38-990d-23c0d0359b50
 
נמסר לידינו גם יומנו של שר התקשורת לשעבר, דודי אמסלם, לרבעון השני של 2020 (עד סוף כהונתו). ביומן ניתן לצפות באמצעות הקישור הבא באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/7bf1059e-ad8d-46da-b60d-d1dea2247527