התקבלו יומני המנכ"לים של משרד הביטחון  ויומני שר ומנכ"ל משרד התקשורת

ראשי >חדשות>התקבלו יומני המנכ"לים של משרד הביטחון  ויומני שר ומנכ"ל משרד התקשורת
 
28.10.2020

 
אנו מפרסמים היום יומנים נוספים שנמסרו להצלחה בהמשך לבקשת הרוחב הרבעונית לקבלת יומני שרי ומנכ"לי משרדי הממשלה.
 
לעיון ביומנו של מנכ"לי משרד הביטחון, אודי אדם ואמיר אשל לרבעון השני של שנת 2020, ראו את הקישור הבא באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/fa9f0cfb-183c-45ca-bdd1-f629b24b7a34
 
 
לעיון ביומנו של שר התקשורת יועז הנדל לרבעון השני של שנת 2020, ראו את הקישור הבא באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/f599f8fe-f3fd-4b8b-a825-7eef5d9f1a47
 
לעיון ביומנו של מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן, לרבעון השני של שנת 2020, ראו את הקישור הבא באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/628f969e-e83d-4e43-a88d-5eda212e581d
 
 
28.10.2020

 
אנו מפרסמים היום יומנים נוספים שנמסרו להצלחה בהמשך לבקשת הרוחב הרבעונית לקבלת יומני שרי ומנכ"לי משרדי הממשלה.
 
לעיון ביומנו של מנכ"לי משרד הביטחון, אודי אדם ואמיר אשל לרבעון השני של שנת 2020, ראו את הקישור הבא באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/fa9f0cfb-183c-45ca-bdd1-f629b24b7a34
 
 
לעיון ביומנו של שר התקשורת יועז הנדל לרבעון השני של שנת 2020, ראו את הקישור הבא באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/f599f8fe-f3fd-4b8b-a825-7eef5d9f1a47
 
לעיון ביומנו של מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן, לרבעון השני של שנת 2020, ראו את הקישור הבא באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/628f969e-e83d-4e43-a88d-5eda212e581d