מצעד היומנים נמשך  - יומני משרד האנרגיה ומשרד ירושלים ומורשת מתפרסמים

ראשי >חדשות>מצעד היומנים נמשך  - יומני משרד האנרגיה ומשרד ירושלים ומורשת מתפרסמים
4.11.2020

 
יומנים נוספים התקבלו בעקבות בקשות חופש מידע של הצלחה ובהם גם יומני משרד האנרגיה לרבעון השני של 2020. ניתן לצפות בהם באמצעות הקישורים הבאים באתר
מידע לעם:
יומן שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: https://odata.org.il/dataset/d67002b6-a901-4e84-93d4-9a5e4a12977a
 
יומן מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי:  https://odata.org.il/dataset/78f2ffed-92b8-4aaa-b2f4-e2d8739fdfaa
 
 
גם משרד ירושלים ומורשת העביר את היומנים לרבעון השלישי של השר רפי פרץ והמנכ"ל אבי לוי. גם בהם ניתן לצפות באמצעות הקישורים הבאים:
 
יומן השר רפי פרץ: https://odata.org.il/dataset/cc215d52-a692-4fe4-93a7-3195d25604a9
 
יומן המנכ"ל אבי כהן: https://odata.org.il/dataset/77f28178-fd06-45dc-976b-d2458db0e375
 
4.11.2020

 
יומנים נוספים התקבלו בעקבות בקשות חופש מידע של הצלחה ובהם גם יומני משרד האנרגיה לרבעון השני של 2020. ניתן לצפות בהם באמצעות הקישורים הבאים באתר
מידע לעם:
יומן שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: https://odata.org.il/dataset/d67002b6-a901-4e84-93d4-9a5e4a12977a
 
יומן מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי:  https://odata.org.il/dataset/78f2ffed-92b8-4aaa-b2f4-e2d8739fdfaa
 
 
גם משרד ירושלים ומורשת העביר את היומנים לרבעון השלישי של השר רפי פרץ והמנכ"ל אבי לוי. גם בהם ניתן לצפות באמצעות הקישורים הבאים:
 
יומן השר רפי פרץ: https://odata.org.il/dataset/cc215d52-a692-4fe4-93a7-3195d25604a9
 
יומן המנכ"ל אבי כהן: https://odata.org.il/dataset/77f28178-fd06-45dc-976b-d2458db0e375