אישורים והסמכות

ראשי >אודות>אישורים והסמכות
ביום 15.12.2015 זכתה המבקשת בהכרה מטעם שרת המשפטים, כארגון לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 על כל המשתמע מכך בהתאם לאמור בסעיפים 15 ו 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006. בין לבין, בוטל כבר הצורך באישור זה בחוק והמבקשת ממשיכה את פעילותה גם על דרך להצטרפות לתובענות ייצוגיות קיימות והתנגדות להסדרי פשרה בהתאם לצורך המקצועי המתעורר לטעמה בעניינים אלו.
 
הצלחה אף אוחזת בהכרה מטעם שרת המשפטים כארגון צרכנים לצורך נקיטת פעולות שונות מכח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.
 
ביום 15.12.2015 זכתה המבקשת בהכרה מטעם שרת המשפטים, כארגון לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 על כל המשתמע מכך בהתאם לאמור בסעיפים 15 ו 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006. בין לבין, בוטל כבר הצורך באישור זה בחוק והמבקשת ממשיכה את פעילותה גם על דרך להצטרפות לתובענות ייצוגיות קיימות והתנגדות להסדרי פשרה בהתאם לצורך המקצועי המתעורר לטעמה בעניינים אלו.
 
הצלחה אף אוחזת בהכרה מטעם שרת המשפטים כארגון צרכנים לצורך נקיטת פעולות שונות מכח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.