בית המשפט המחוזי בחיפה, אישר ביום חמישי (5.3.2020) את עמותת הצלחה, כתובעת מייצגת חילופית בתביעה ייצוגית נגד המועצה להסדר הימורים בספורט

ראשי >חדשות>בית המשפט המחוזי בחיפה, אישר ביום חמישי (5.3.2020) את עמותת הצלחה, כתובעת מייצגת חילופית בתביעה ייצוגית נגד המועצה להסדר הימורים בספורט
5.3.2020

התביעה הייצוגית שהוגשה באמצעות עו"ד דוד מזרחי, עסקה בטענות לכך שהמועצה להסדר הימורים בספורט  נמנעה מלפרסם  נתונים בדבר תמהילי ההימורים האפשריים בארבעה משחקי הווינר שהיא עורכת ובין השאר את האפשרות למילוי טור בודד בהגרלות אלו  בניגוד לנדרש על פי דין, ובאופן שגרם לחברי הקבוצה נזקים שונים. כבר ביום 13.12.2016 אושרה התביעה כייצוגית אך נקבע כי יש להחליף את התובע הייצוגי ומאז נעשו נסיונות שונים לאתר תובע מתאים. לאחר שנסיונות אלו לא הצליחו, נעשתה פניה ל"הצלחה" שבחנה את התיק ואת הסדר הפשרה שהוצע בו ומצאה לנכון לבקש להצטרף לתיק כתובעת ייצוגית חילופית לצורך אישור הסדר הפשרה.
 
בהחלטה סקר בית המשפט את הכללים להגשת תובענה ייצוגית בידי ארגון ובמיוחד הצורך להוכיח קושי להגשת או לניהול התביעה בידי אדם שיש לו עילת תביעה. עוד הסביר בית המשפט בהחלטתו, מדוע מצא את הצלחה כתובעת ייצוגית ראויה, לאור נסיונה ופעולותיה השונות בתחום הגנת הצרכן וגם בתחומי הספורט והימורי הספורט.
 

 
5.3.2020

התביעה הייצוגית שהוגשה באמצעות עו"ד דוד מזרחי, עסקה בטענות לכך שהמועצה להסדר הימורים בספורט  נמנעה מלפרסם  נתונים בדבר תמהילי ההימורים האפשריים בארבעה משחקי הווינר שהיא עורכת ובין השאר את האפשרות למילוי טור בודד בהגרלות אלו  בניגוד לנדרש על פי דין, ובאופן שגרם לחברי הקבוצה נזקים שונים. כבר ביום 13.12.2016 אושרה התביעה כייצוגית אך נקבע כי יש להחליף את התובע הייצוגי ומאז נעשו נסיונות שונים לאתר תובע מתאים. לאחר שנסיונות אלו לא הצליחו, נעשתה פניה ל"הצלחה" שבחנה את התיק ואת הסדר הפשרה שהוצע בו ומצאה לנכון לבקש להצטרף לתיק כתובעת ייצוגית חילופית לצורך אישור הסדר הפשרה.
 
בהחלטה סקר בית המשפט את הכללים להגשת תובענה ייצוגית בידי ארגון ובמיוחד הצורך להוכיח קושי להגשת או לניהול התביעה בידי אדם שיש לו עילת תביעה. עוד הסביר בית המשפט בהחלטתו, מדוע מצא את הצלחה כתובעת ייצוגית ראויה, לאור נסיונה ופעולותיה השונות בתחום הגנת הצרכן וגם בתחומי הספורט והימורי הספורט.