ביוני 2018 נחשפו ב"גלובס" הפרטים המלאים על דירת שגרירי ישראל באו"ם הרשומה על שמו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו – על ידי בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש העיתון באמצעות עמותת הצלחה.
ל"גלובס" נודע, כי הדירה בשדרה החמישית בניו יורק, שנרכשה על ידי המדינה ב-1986, נרשמה על שמו של נתניהו. מאז נותרה הדירה כרשומה על שמו של נתניהו – כולל במשך השנים שבהן היה אזרח פרטי ולא נשא בתפקיד ציבורי.
בדצמבר 2017 הגישה עמותת הצלחה בשם "גלובס" בקשה לפי חוק חופש המידע במטרה לקבל תשובות לשאלות הרבות העולות מנושא זה. רק לאחר כחצי שנה של התכתבויות בין הצלחה ו"גלובס" לבין המדינה, התקבל המידע הנדרש.
לפי המידע הרשמי שנחשף הודות לבקשה לפי חוק חופש המידע, הדירה הושכרה למדינה משנת 1978 ועד שנת 1986 ושימשה כביתו של ראש משלחת ישראל לאו"ם. ב-1986 רכשה המדינה את הדירה בשדרה החמישית, הממוקמת בבניין המנוהל בשיטת קו אופ. מדובר בשיטה מקובלת לאחזקה וניהול נכסים בניו יורק, לפיה בעלי המניות החברים בקו-אופ מחזיקים בדירות על פי הסכם חכירה בינם לבין הקו-אופ. בעקבות זאת, נרשם כמקובל שטר המניות של הדירה על שם שגריר ישראל באו"ם באותה תקופה, בנימין נתניהו.
כאמור, למרות השנים הרבות שחלפו מאז הדירה נותרה רשומה על שמו של נתניה ולא הועברה לבעלות המדינה.
בתשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע טען משרד החוץ, כי שיטת האחזקה של הבעלות בבניין מקשה על העברת רישום הבעלות: "הנהלות הקו-אופ מקשות מאוד על עדכון הרישום של שטר המניות בעת חילופי דיירים". משרד החוץ טען עוד, כי בשנת 2016 נפתח מאבק משפטי בין המדינה לבין הקו-אופ בנושא זה, ואולם מסמכים התומכים בטענה זו לא נמסרו לעמותת הצלחה.
בתגובה שהעביר משרד החוץ ל"גלובס" נאמר , בין השאר, כי "לראש הממשלה ושר החוץ מר בנימין נתניהו אין שום קשר ושום זיקה מסוג כלשהו לדירת השגריר לאו"ם בניו יורק; שמו של מר נתניהו מופיע על מסמכים מאחר שהיה השגריר המכהן לאו"ם של ישראל באותה עת, וזאת בגלל סוג מבנה האחזקות של הדירות; לכל הנוגעים בדבר הובהר מבחינה משפטית שאין לדיפלומטים מכהנים כל זכויות בדירה, ואין שום ספק שהן שייכות למדינת ישראל בלבד".
מאוחר יותר ובעקבות בקשת המשך, התקבלו מסמכים והבהרות נוספים מטעמו של משרד החוץ, אך נותרו עניינים שמשרד החוץ סירב להשיב עליהם.
 
ביוני 2018 נחשפו ב"גלובס" הפרטים המלאים על דירת שגרירי ישראל באו"ם הרשומה על שמו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו – על ידי בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש העיתון באמצעות עמותת הצלחה.
ל"גלובס" נודע, כי הדירה בשדרה החמישית בניו יורק, שנרכשה על ידי המדינה ב-1986, נרשמה על שמו של נתניהו. מאז נותרה הדירה כרשומה על שמו של נתניהו – כולל במשך השנים שבהן היה אזרח פרטי ולא נשא בתפקיד ציבורי.
בדצמבר 2017 הגישה עמותת הצלחה בשם "גלובס" בקשה לפי חוק חופש המידע במטרה לקבל תשובות לשאלות הרבות העולות מנושא זה. רק לאחר כחצי שנה של התכתבויות בין הצלחה ו"גלובס" לבין המדינה, התקבל המידע הנדרש.
לפי המידע הרשמי שנחשף הודות לבקשה לפי חוק חופש המידע, הדירה הושכרה למדינה משנת 1978 ועד שנת 1986 ושימשה כביתו של ראש משלחת ישראל לאו"ם. ב-1986 רכשה המדינה את הדירה בשדרה החמישית, הממוקמת בבניין המנוהל בשיטת קו אופ. מדובר בשיטה מקובלת לאחזקה וניהול נכסים בניו יורק, לפיה בעלי המניות החברים בקו-אופ מחזיקים בדירות על פי הסכם חכירה בינם לבין הקו-אופ. בעקבות זאת, נרשם כמקובל שטר המניות של הדירה על שם שגריר ישראל באו"ם באותה תקופה, בנימין נתניהו.
כאמור, למרות השנים הרבות שחלפו מאז הדירה נותרה רשומה על שמו של נתניה ולא הועברה לבעלות המדינה.
בתשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע טען משרד החוץ, כי שיטת האחזקה של הבעלות בבניין מקשה על העברת רישום הבעלות: "הנהלות הקו-אופ מקשות מאוד על עדכון הרישום של שטר המניות בעת חילופי דיירים". משרד החוץ טען עוד, כי בשנת 2016 נפתח מאבק משפטי בין המדינה לבין הקו-אופ בנושא זה, ואולם מסמכים התומכים בטענה זו לא נמסרו לעמותת הצלחה.
בתגובה שהעביר משרד החוץ ל"גלובס" נאמר , בין השאר, כי "לראש הממשלה ושר החוץ מר בנימין נתניהו אין שום קשר ושום זיקה מסוג כלשהו לדירת השגריר לאו"ם בניו יורק; שמו של מר נתניהו מופיע על מסמכים מאחר שהיה השגריר המכהן לאו"ם של ישראל באותה עת, וזאת בגלל סוג מבנה האחזקות של הדירות; לכל הנוגעים בדבר הובהר מבחינה משפטית שאין לדיפלומטים מכהנים כל זכויות בדירה, ואין שום ספק שהן שייכות למדינת ישראל בלבד".
מאוחר יותר ובעקבות בקשת המשך, התקבלו מסמכים והבהרות נוספים מטעמו של משרד החוץ, אך נותרו עניינים שמשרד החוץ סירב להשיב עליהם.