עתירה משותפת לבג"ץ של עמותת הצלחה וחבר הכנסת לשעבר, אראל מרגלית, הביאה בסופו של דבר למינוי חברי המועצה המפקחת על שידורי תאגיד השידור הציבורי.
העתירה הוגשה לבג"ץ באוגוסט 2015  בבקשה להורות לראש הממשלה ושר התקשורת דאז, בנימין נתניהו, לקדם את מינוי חברי מועצת התאגיד. זאת, לאחר שבאפריל 2015 נבחרו חברי המועצה על ידי ועדת איתור בראשות השופט בדימוס עזרא קמא, אולם מינוים לא יצא אל הפועל. העותרים טענו, כי נתניהו מעכב בניגוד לחוק את מינוי חברי מועצת התאגיד וכי הדבר נובע ממניעים פוליטיים.
באוקטובר 2015 הודיע משרד התקשורת לבג"ץ, כי כבר בחודש ספטמבר הוגשו שמותיהם של חברי מועצת התאגיד לוועדת גילאור לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות.
בפברואר 2016 דנה ועדת גילאור במינויים של 10 מתוך 11 חברים במועצת התאגיד, והם אושרו כחודשיים לאחר מכן. במאי 2016 החלה מועצת התאגיד לפעול בהרכב חסר.

ביוני 2016 הכריע בג"ץ בעתירה של עמותת הצלחה ומרגלית וקבע כי על המדינה להשלים את הרכבה של מועצת תאגיד השידור עד סוף חודש יולי. השופטת אסתר חיות (שבאוקטובר 2017 מונתה לנשיאת בית המשפט העליון) קבעה בהחלטתה, כי העתירה של הצלחה ומרגלית תרמה למינוי חברי המועצה, ופסקה כי המדינה תשלם לעותרים הוצאות משפט בסך 5,000 שקל.

בפסק הדין נאמר, בין השאר, כי "אכן, יש בסיס לטענה לפיה מאז חקיקת חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014, התעכב והשתהה תהליך מינוי המועצה זמן רב, ובלא שבמרבית התקופה הייתה הצדקה להשתהות זו. גם פרסום עיקרי הדיון וההחלטה הנוגעים להמלצות ועדת האיתור באתר האינטרנט של משרד התקשורת השתהה בלא הסבר מניח את הדעת. על כן, מותר להניח כי העתירה שהוגשה היה בה כדי להאיץ ולהמריץ במידת מה את תהליך מינוי המועצה וכן את פרסום עיקרי הדיון וההחלטה של ועדת האיתור, כאמור".
 
 
 
עתירה משותפת לבג"ץ של עמותת הצלחה וחבר הכנסת לשעבר, אראל מרגלית, הביאה בסופו של דבר למינוי חברי המועצה המפקחת על שידורי תאגיד השידור הציבורי.
העתירה הוגשה לבג"ץ באוגוסט 2015  בבקשה להורות לראש הממשלה ושר התקשורת דאז, בנימין נתניהו, לקדם את מינוי חברי מועצת התאגיד. זאת, לאחר שבאפריל 2015 נבחרו חברי המועצה על ידי ועדת איתור בראשות השופט בדימוס עזרא קמא, אולם מינוים לא יצא אל הפועל. העותרים טענו, כי נתניהו מעכב בניגוד לחוק את מינוי חברי מועצת התאגיד וכי הדבר נובע ממניעים פוליטיים.
באוקטובר 2015 הודיע משרד התקשורת לבג"ץ, כי כבר בחודש ספטמבר הוגשו שמותיהם של חברי מועצת התאגיד לוועדת גילאור לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות.
בפברואר 2016 דנה ועדת גילאור במינויים של 10 מתוך 11 חברים במועצת התאגיד, והם אושרו כחודשיים לאחר מכן. במאי 2016 החלה מועצת התאגיד לפעול בהרכב חסר.

ביוני 2016 הכריע בג"ץ בעתירה של עמותת הצלחה ומרגלית וקבע כי על המדינה להשלים את הרכבה של מועצת תאגיד השידור עד סוף חודש יולי. השופטת אסתר חיות (שבאוקטובר 2017 מונתה לנשיאת בית המשפט העליון) קבעה בהחלטתה, כי העתירה של הצלחה ומרגלית תרמה למינוי חברי המועצה, ופסקה כי המדינה תשלם לעותרים הוצאות משפט בסך 5,000 שקל.

בפסק הדין נאמר, בין השאר, כי "אכן, יש בסיס לטענה לפיה מאז חקיקת חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014, התעכב והשתהה תהליך מינוי המועצה זמן רב, ובלא שבמרבית התקופה הייתה הצדקה להשתהות זו. גם פרסום עיקרי הדיון וההחלטה הנוגעים להמלצות ועדת האיתור באתר האינטרנט של משרד התקשורת השתהה בלא הסבר מניח את הדעת. על כן, מותר להניח כי העתירה שהוגשה היה בה כדי להאיץ ולהמריץ במידת מה את תהליך מינוי המועצה וכן את פרסום עיקרי הדיון וההחלטה של ועדת האיתור, כאמור".