עמותת הצלחה פועלת רבות בתחום חשיפת יומני הפגישות של אישי ציבור מתוקף חוק חופש המידע – ובמסגרת זו, חשפה יומנים רבים של נושאי משרות ציבוריות בכירות. זאת, במטרה "להנגיש לוחות זמנים ולמפות את פעולתם של אישי ציבור בכירים, מעצבי מדיניות ורגולטורים ובכך לאפשר ביקורת ודיון איכותיים ומודעים יותר על בסיס נתונים ועובדות".
לאורך השנים נמסרו להצלחה, בין השאר, יומנים של המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, נגידת בנק ישראל, מנכ"לי משרדים ממשלתיים, שרים וסגני שרים, הרבנים הראשיים לישראל, מנהל לשכת ראש הממשלה וראש הסגל של ראש הממשלה, מזכיר הממשלה, מנהלי בתי חולים ממשלתיים, מהנדסי עיר, ראשי רשויות מקומיות ואזוריות, בעלי תפקיד במשרדים ממשלתיים דוגמת החשב הכללי במשרד האוצר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ראש מטה הדיור הממשלתי וסגניתו, יועמ"שית משרד רה"מ, יועמ"ש רשות מקרקעי ישראל, ראש רשות החברות, מנכ"ל איגוד הכדורסל, מפקד גלי צה"ל, פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה ומשניו, שופטים עליונים, נציב התלונות על הפרקליטות ונציב שירות המדינה.
עוד נמסרו יומנים של בעלי תפקידים שונים במשרד הבריאות, שגריר ישראל באו"ם, מנכ"ל מד"א, מפכ"ל המשטרה, יועמ"ש רשות שדות התעופה, מנכ"ל רשות שדות התעופה, מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, סמנכ"ל משרד התקשורת, ראש אגף נכסים בעיריית תל אביב-יפו ועוד.

במסגרת עתירה מתוקף חוק חופש המידע שהגישה הצלחה למשרד רה"מ, נמסרו לה יומנים של סגן השר, מייקל אורן, מנכ"ל המשרד ותמצית מיומן רה"מ. במסגרת עתירה נוספת לקבלת יומנים של שישה שרים, התקבלו עד כה היומנים של שרי התחבורה, האוצר ושוויון חברתי, כאשר בעמותת הצלחה ממתינים ליומנים של שרי הבריאות, הביטחון והחינוך.
הרשימה הארוכה של היומנים אותם חשפה הצלחה כוללת, בין השאר, את:

● יומן הפגישות של ראש עיריית חיפה לשעבר, יונה יהב – לאחר שעיריית חיפה סירבה לבקשת הצלחה לחשוף את יומנו של יהב, בנובמבר 2015 הגישה העמותה עתירה בנושא לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. בתחילת שנת 2016 קיבל בית המשפט את עתירת הצלחה והורה לעירייה לחשוף את יומני הפגישות של יהב לשנים 2013 ו-2014. בהחלטת בית המשפט נאמר, בין השאר: "הזכות לקבל מידע בעל אופי ציבורי מרשויות השלטון תורמת לשקיפות פעולותיהן של רשויות השלטון ותורמת תרומה משמעותית לשיפור איכותה של פעולת הרשות ביודעה כי פעולותיה ותהליך קבלת ההחלטות חשופים לעין הציבור".

● יומן הפגישות של שר החינוך לשעבר, נפתלי בנט.
● יומן הפגישות של שרת התרבות והספורט, מירי רגב.
● יומן הפגישות של מנכ"ל משרד הביטחון, אודי אדם.
● יומן הפגישות של מ"מ שר התקשורת לשעבר, ח"כ צחי הנגבי.
● יומן הפגישות של מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אמי פלמור.
● יומן הפגישות של יו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד.
● יומן הפגישות של שר התיירות, ח"כ יריב לוין.
● יומן הפגישות של מנכ"לית משרד האנרגיה לשעבר, אורנה הוזמן-בכור.
● יומן הפגישות של שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן.
● יומן הפגישות של המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, חדוה בר.
● יומן הפגישות של מנהל ביה"ח איכילוב לשעבר, גבי ברבש.
● יומן הפגישות של מנהל ביה"ח רמב"ם לשעבר, רפי ביאר.
● יומן הפגישות של מנהל ביה"ח שיבא לשעבר, זאב רוטשטיין.
● יומן הפגישות של ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי.
● יומן הפגישות של ראש עיריית ירושלים לשעבר, ניר ברקת.
● יומן הפגישות של ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'.
● יומן הפגישות של הממונה על התקציבים לשעבר במשרד האוצר, אמיר לוי.
● יומן הפגישות של מפקד גלי צה"ל לשעבר, ירון דקל.
● יומן הפגישות של מהנדס העיר תל אביב לשעבר, עודד גבולי.
 
 
 
עמותת הצלחה פועלת רבות בתחום חשיפת יומני הפגישות של אישי ציבור מתוקף חוק חופש המידע – ובמסגרת זו, חשפה יומנים רבים של נושאי משרות ציבוריות בכירות. זאת, במטרה "להנגיש לוחות זמנים ולמפות את פעולתם של אישי ציבור בכירים, מעצבי מדיניות ורגולטורים ובכך לאפשר ביקורת ודיון איכותיים ומודעים יותר על בסיס נתונים ועובדות".
לאורך השנים נמסרו להצלחה, בין השאר, יומנים של המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, נגידת בנק ישראל, מנכ"לי משרדים ממשלתיים, שרים וסגני שרים, הרבנים הראשיים לישראל, מנהל לשכת ראש הממשלה וראש הסגל של ראש הממשלה, מזכיר הממשלה, מנהלי בתי חולים ממשלתיים, מהנדסי עיר, ראשי רשויות מקומיות ואזוריות, בעלי תפקיד במשרדים ממשלתיים דוגמת החשב הכללי במשרד האוצר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ראש מטה הדיור הממשלתי וסגניתו, יועמ"שית משרד רה"מ, יועמ"ש רשות מקרקעי ישראל, ראש רשות החברות, מנכ"ל איגוד הכדורסל, מפקד גלי צה"ל, פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה ומשניו, שופטים עליונים, נציב התלונות על הפרקליטות ונציב שירות המדינה.
עוד נמסרו יומנים של בעלי תפקידים שונים במשרד הבריאות, שגריר ישראל באו"ם, מנכ"ל מד"א, מפכ"ל המשטרה, יועמ"ש רשות שדות התעופה, מנכ"ל רשות שדות התעופה, מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, סמנכ"ל משרד התקשורת, ראש אגף נכסים בעיריית תל אביב-יפו ועוד.

במסגרת עתירה מתוקף חוק חופש המידע שהגישה הצלחה למשרד רה"מ, נמסרו לה יומנים של סגן השר, מייקל אורן, מנכ"ל המשרד ותמצית מיומן רה"מ. במסגרת עתירה נוספת לקבלת יומנים של שישה שרים, התקבלו עד כה היומנים של שרי התחבורה, האוצר ושוויון חברתי, כאשר בעמותת הצלחה ממתינים ליומנים של שרי הבריאות, הביטחון והחינוך.
הרשימה הארוכה של היומנים אותם חשפה הצלחה כוללת, בין השאר, את:

● יומן הפגישות של ראש עיריית חיפה לשעבר, יונה יהב – לאחר שעיריית חיפה סירבה לבקשת הצלחה לחשוף את יומנו של יהב, בנובמבר 2015 הגישה העמותה עתירה בנושא לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. בתחילת שנת 2016 קיבל בית המשפט את עתירת הצלחה והורה לעירייה לחשוף את יומני הפגישות של יהב לשנים 2013 ו-2014. בהחלטת בית המשפט נאמר, בין השאר: "הזכות לקבל מידע בעל אופי ציבורי מרשויות השלטון תורמת לשקיפות פעולותיהן של רשויות השלטון ותורמת תרומה משמעותית לשיפור איכותה של פעולת הרשות ביודעה כי פעולותיה ותהליך קבלת ההחלטות חשופים לעין הציבור".

● יומן הפגישות של שר החינוך לשעבר, נפתלי בנט.
● יומן הפגישות של שרת התרבות והספורט, מירי רגב.
● יומן הפגישות של מנכ"ל משרד הביטחון, אודי אדם.
● יומן הפגישות של מ"מ שר התקשורת לשעבר, ח"כ צחי הנגבי.
● יומן הפגישות של מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אמי פלמור.
● יומן הפגישות של יו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד.
● יומן הפגישות של שר התיירות, ח"כ יריב לוין.
● יומן הפגישות של מנכ"לית משרד האנרגיה לשעבר, אורנה הוזמן-בכור.
● יומן הפגישות של שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן.
● יומן הפגישות של המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, חדוה בר.
● יומן הפגישות של מנהל ביה"ח איכילוב לשעבר, גבי ברבש.
● יומן הפגישות של מנהל ביה"ח רמב"ם לשעבר, רפי ביאר.
● יומן הפגישות של מנהל ביה"ח שיבא לשעבר, זאב רוטשטיין.
● יומן הפגישות של ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי.
● יומן הפגישות של ראש עיריית ירושלים לשעבר, ניר ברקת.
● יומן הפגישות של ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'.
● יומן הפגישות של הממונה על התקציבים לשעבר במשרד האוצר, אמיר לוי.
● יומן הפגישות של מפקד גלי צה"ל לשעבר, ירון דקל.
● יומן הפגישות של מהנדס העיר תל אביב לשעבר, עודד גבולי.