בספטמבר 2019 הגישו עמותת הצלחה והארגון הציבורי לובי 99 עתירה לבית הדין לתחרות בירושלים נגד החלטת הממונה על התחרות לאשר עסקה הנוגעת לצינור הגז הטבעי בין ישראל למצרים. את הארגונים מייצגים בעתירה עורכי הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, אלישע הרלב ואלעד מן, יועמ"ש הצלחה. חוות הדעת הכלכלית בתיק ניתנה על ידי ד"ר שלמי פריזט שכיהן ככלכלן הראשי של רשות ההגבלים וכמ"מ הממונה.

מדובר בעסקה שנחתמה ב-2018, לפיה חברת דלק קידוחים שבבעלות קבוצת דלק, חברת נובל אנרג'י וחברת ההולכה המצרית איסט גז ירכשו 39% ממניותיה של חברת הולכת הגז המצרית EMG, לפי שווי חברה של 1.3 מיליארד דולר, ויקבלו זכויות להפעלת צינור הגז הטבעי בין ישראל למצרים. רכישת צינור הגז מיועדת לאפשר אספקת גז ממאגר הגז הטבעי לוויתן, המופעל על ידי דלק קידוחים ונובל אנרג'י, למצרים.

בעתירה נטען, בין השאר, כי העסקה תגרום לפגיעה משמעותית בתחרות, זאת מאחר שהיא תאפשר ל"מונופול הגז העוצמתי ביותר במדינה" לשלוט בתשתית היחידה המאפשרת לייבא גז טבעי ממצרים וכן שליטה בייצוא גז טבעי מישראל למצרים.

עוד טוענים הצלחה ולובי 99 בעתירה, כי התנאים שקבעה הממונה על התחרות לאישור העסקה הם "תנאים התנהגותיים, שהם תנאים מהסוג הנחות והחלש להגנה מפני פגיעה אפשרית בתחרות, וזאת לפי עמדתם המסורתית והעקבית של מוסדות ורשויות התחרות בארץ ובעולם".

עוד נטען, כי העסקה פוגעת בפוטנציאל התחרות במשק הגז הישראלי ומוסרת למונופול הגז בעלות על תשתית שבעבר היוותה לו תחרות. לפי העתירה, בתוך מספר שנים מאגר לוויתן צפוי להיות ספק הגז הטבעי היחידי למשק הישראלי, כך שגז מצרי היה עשוי להוות תחרות עד אשר יתגלו מאגרי גז טבעי נוספים בישראל.
 
בספטמבר 2019 הגישו עמותת הצלחה והארגון הציבורי לובי 99 עתירה לבית הדין לתחרות בירושלים נגד החלטת הממונה על התחרות לאשר עסקה הנוגעת לצינור הגז הטבעי בין ישראל למצרים. את הארגונים מייצגים בעתירה עורכי הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, אלישע הרלב ואלעד מן, יועמ"ש הצלחה. חוות הדעת הכלכלית בתיק ניתנה על ידי ד"ר שלמי פריזט שכיהן ככלכלן הראשי של רשות ההגבלים וכמ"מ הממונה.

מדובר בעסקה שנחתמה ב-2018, לפיה חברת דלק קידוחים שבבעלות קבוצת דלק, חברת נובל אנרג'י וחברת ההולכה המצרית איסט גז ירכשו 39% ממניותיה של חברת הולכת הגז המצרית EMG, לפי שווי חברה של 1.3 מיליארד דולר, ויקבלו זכויות להפעלת צינור הגז הטבעי בין ישראל למצרים. רכישת צינור הגז מיועדת לאפשר אספקת גז ממאגר הגז הטבעי לוויתן, המופעל על ידי דלק קידוחים ונובל אנרג'י, למצרים.

בעתירה נטען, בין השאר, כי העסקה תגרום לפגיעה משמעותית בתחרות, זאת מאחר שהיא תאפשר ל"מונופול הגז העוצמתי ביותר במדינה" לשלוט בתשתית היחידה המאפשרת לייבא גז טבעי ממצרים וכן שליטה בייצוא גז טבעי מישראל למצרים.

עוד טוענים הצלחה ולובי 99 בעתירה, כי התנאים שקבעה הממונה על התחרות לאישור העסקה הם "תנאים התנהגותיים, שהם תנאים מהסוג הנחות והחלש להגנה מפני פגיעה אפשרית בתחרות, וזאת לפי עמדתם המסורתית והעקבית של מוסדות ורשויות התחרות בארץ ובעולם".

עוד נטען, כי העסקה פוגעת בפוטנציאל התחרות במשק הגז הישראלי ומוסרת למונופול הגז בעלות על תשתית שבעבר היוותה לו תחרות. לפי העתירה, בתוך מספר שנים מאגר לוויתן צפוי להיות ספק הגז הטבעי היחידי למשק הישראלי, כך שגז מצרי היה עשוי להוות תחרות עד אשר יתגלו מאגרי גז טבעי נוספים בישראל.