17.8.2020
 
בעקבות הודעת עדכון נוספת שמסרה המדינה בימים האחרונים, החליט השופט אלכס שטיין להעביר את התיק לדיון בפני הרכב. בעתירה התבקש בג"ץ להוציא צו שיורה למשרד התקשורת, לשר התקשורת, לממשלה וליועץ המשפטי לממשלה לנמק מדוע לא יפעלו לקידום דיון נוסף בממשלה על מינויים של ניר שוויקי ומישל קרמרמן לתפקידים אליהם נבחרו. בנוסף התבקש בג"ץ להוציא צו ליועץ המשפטי לממשלה להנחות את כל הנוגעים בדבר הצורך לדון במינויים ולאשר אותם.
 
לדיווח בנושא בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001339533
17.8.2020
 
בעקבות הודעת עדכון נוספת שמסרה המדינה בימים האחרונים, החליט השופט אלכס שטיין להעביר את התיק לדיון בפני הרכב. בעתירה התבקש בג"ץ להוציא צו שיורה למשרד התקשורת, לשר התקשורת, לממשלה וליועץ המשפטי לממשלה לנמק מדוע לא יפעלו לקידום דיון נוסף בממשלה על מינויים של ניר שוויקי ומישל קרמרמן לתפקידים אליהם נבחרו. בנוסף התבקש בג"ץ להוציא צו ליועץ המשפטי לממשלה להנחות את כל הנוגעים בדבר הצורך לדון במינויים ולאשר אותם.
 
לדיווח בנושא בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001339533