אנשי העסקים הונצחו - המשפחות הציעו לתרום לעירייה עד מליוני שקלים
אנשי העסקים הונצחו - המשפחות הציעו לתרום לעירייה עד מליוני שקלים