הציבור הלווה לממשלה מיליארדים במלחמות ישראל, מדוע חלק מהכסף לא הוחזר?
הציבור הלווה לממשלה מיליארדים במלחמות ישראל, מדוע חלק מהכסף לא הוחזר?