ראש העיר והקניון המשפחתי - כיצד מתנהלת עיריית רמת גן תחת כרמל שאמה הכהן בניסיון לקדם מרכז קניות בבעלות אביו?
ראש העיר והקניון המשפחתי - כיצד מתנהלת עיריית רמת גן תחת כרמל שאמה הכהן בניסיון לקדם מרכז קניות בבעלות אביו?