ראש העיר והקניון המשפחתי - החלק השני בתחקיר: עריות וחריגות הבניה בדירות ברמת גן שבבעלות ראש העיר כרמל שאמה
ראש העיר והקניון המשפחתי - החלק השני בתחקיר: עריות וחריגות הבניה בדירות ברמת גן שבבעלות ראש העיר כרמל שאמה