מיזם הרכב השיתופי קאר טו גו מתרחב - נתונים חדשים מראים: מספר המשתמשים לא מתרומם
מיזם הרכב השיתופי קאר טו גו מתרחב - נתונים חדשים מראים: מספר המשתמשים לא מתרומם