1.11.2020

 
אנחנו מפרסמים את יומנה של השרה לקידום וחיזוק קהילתי אורלי לוי אבקסיס, כפי שהתקבל בעקבות בקשת חופש המידע הרוחבית המוגשת לכלל משרדי הממשלה מידי רבעון לקבלת יומני השרים, סגני השרים והמנכ"לים של משרדי הממשלה
 
לצפיה ביומן באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/1792317e-838d-4ae7-abf9-79e21a2f1218
 
יומנים נוספים שהתקבלו בימים האחרונים הם של שר הכלכלה עמיר פרץ  ושל מנכ"ל משרדו דוד לפלר. גם יומנים אלו זמינים לצפיה באתר
 
יומן השר: https://odata.org.il/dataset/96be9f3d-6ded-45a3-9517-59ed7493040
 
יומן המנכ"ל: https://odata.org.il/dataset/7f831646-1b85-4252-b2f5-738747dbd626
 
 
בנוסף נמסר יומנו של נחום איצקוביץ', מנכ"ל משרד החקלאות לרבעון השלישי של 2020  והוא זמין בקישור הבא:
 
https://odata.org.il/dataset/09916811-52cc-42ff-8900-94581932d967
 
כן נמסר יומנה של השרה לשוויון חברתי,  מירב כהן  לחודשים יולי עד אוקטובר 2020, שכבר פורסם ביוזמתה והוא זמין באתר
בקישור הבא: https://odata.org.il/dataset/f680e071-25b0-4e0c-8744-99f976971da7
 
מובא גם יומנו של מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריאל משעל, לרבעון השלישי של 2020 וגם אותו תוכלו למצוא באתר
בקישור הבא: https://odata.org.il/dataset/35fc11a6-a886-414a-9e11-283ae308a6fd
 
יומנים נוספים שאנחנו מפרסמים היום לרבעון השני של שנת 2020:
 
יומן השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: https://odata.org.il/dataset/f24079ec-385b-4003-b85b-6db54a91384a
 
יומן מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יהלומי: https://odata.org.il/dataset/80cd3603-d84a-4596-97e2-e29ef81a2b6b
 
יומן המנכ"ל היוצא של המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט:  https://odata.org.il/dataset/ce6300be-8a74-42f5-865c-f5e3c653448a
 
כמו כן מפורסמים יומני משרד התפוצות לרבעון השלישי של 2020:
 
יומן השרה, עמר ינקלביץ': https://odata.org.il/dataset/41f06df9-0849-4e90-af2f-721f0ff4263c
 
יומן המנכ"ל, דביר כהנא:  https://odata.org.il/dataset/88c4956c-04d1-4efc-9187-fd0bb6d583c3
 
 
1.11.2020

 
אנחנו מפרסמים את יומנה של השרה לקידום וחיזוק קהילתי אורלי לוי אבקסיס, כפי שהתקבל בעקבות בקשת חופש המידע הרוחבית המוגשת לכלל משרדי הממשלה מידי רבעון לקבלת יומני השרים, סגני השרים והמנכ"לים של משרדי הממשלה
 
לצפיה ביומן באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/1792317e-838d-4ae7-abf9-79e21a2f1218
 
יומנים נוספים שהתקבלו בימים האחרונים הם של שר הכלכלה עמיר פרץ  ושל מנכ"ל משרדו דוד לפלר. גם יומנים אלו זמינים לצפיה באתר
 
יומן השר: https://odata.org.il/dataset/96be9f3d-6ded-45a3-9517-59ed7493040
 
יומן המנכ"ל: https://odata.org.il/dataset/7f831646-1b85-4252-b2f5-738747dbd626
 
 
בנוסף נמסר יומנו של נחום איצקוביץ', מנכ"ל משרד החקלאות לרבעון השלישי של 2020  והוא זמין בקישור הבא:
 
https://odata.org.il/dataset/09916811-52cc-42ff-8900-94581932d967
 
כן נמסר יומנה של השרה לשוויון חברתי,  מירב כהן  לחודשים יולי עד אוקטובר 2020, שכבר פורסם ביוזמתה והוא זמין באתר
בקישור הבא: https://odata.org.il/dataset/f680e071-25b0-4e0c-8744-99f976971da7
 
מובא גם יומנו של מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריאל משעל, לרבעון השלישי של 2020 וגם אותו תוכלו למצוא באתר
בקישור הבא: https://odata.org.il/dataset/35fc11a6-a886-414a-9e11-283ae308a6fd
 
יומנים נוספים שאנחנו מפרסמים היום לרבעון השני של שנת 2020:
 
יומן השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: https://odata.org.il/dataset/f24079ec-385b-4003-b85b-6db54a91384a
 
יומן מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יהלומי: https://odata.org.il/dataset/80cd3603-d84a-4596-97e2-e29ef81a2b6b
 
יומן המנכ"ל היוצא של המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט:  https://odata.org.il/dataset/ce6300be-8a74-42f5-865c-f5e3c653448a
 
כמו כן מפורסמים יומני משרד התפוצות לרבעון השלישי של 2020:
 
יומן השרה, עמר ינקלביץ': https://odata.org.il/dataset/41f06df9-0849-4e90-af2f-721f0ff4263c
 
יומן המנכ"ל, דביר כהנא:  https://odata.org.il/dataset/88c4956c-04d1-4efc-9187-fd0bb6d583c3