29.11.2020
 
בהמשך לפניה של הצלחה אל נציב פניות הציבור של הרשות השניה, ממליץ דוד רגב כי ינקטו צעדים שונים להפחתת החשש לניגוד עניינים אגב שילוב יועצי תקשורת ויחצנים כפרשנים ומשתתפים בפאנלים. בין השאר, גילוי רשימת לקוחותיהם והימנעות מהשתתפות במקרים מסוימים. 
 
לקריאת הדיווח של ענת ביין-לובוביץ' בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001351224
29.11.2020
 
בהמשך לפניה של הצלחה אל נציב פניות הציבור של הרשות השניה, ממליץ דוד רגב כי ינקטו צעדים שונים להפחתת החשש לניגוד עניינים אגב שילוב יועצי תקשורת ויחצנים כפרשנים ומשתתפים בפאנלים. בין השאר, גילוי רשימת לקוחותיהם והימנעות מהשתתפות במקרים מסוימים. 
 
לקריאת הדיווח של ענת ביין-לובוביץ' בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001351224