28.12.2020
 
אנחנו מביאים לפרסום פרויקט משותף להצלחה ועמותת שקוף שריכז נתונים על עיסוקים נוספים של חברי הכנסת ה 23 וכן לגבי עיסוקים נוספים של שרים. הנתונים נאספו בעקבות פניה לחברי הכנסת והשרים ומעקב מול צוות הלשכה שלהם. חלק נכבד בחרו שלא להשיב לפניה ולא למסור מידע. הפרויקט התחיל בבקשת חופש מידע שהוגשה לכנסת באוגוסט השנה, כדי לבחון איזה מידע יש בידי הכנסת על העיסוקים הנוספים של חברי כנסת. כשהתברר שאין רישום מסודר כזה, החליטו שקוף והצלחה לפנות לחברי הכנסת כדי לרכז את המידע בנושא
 
https://odata.org.il/dataset/23
28.12.2020
 
אנחנו מביאים לפרסום פרויקט משותף להצלחה ועמותת שקוף שריכז נתונים על עיסוקים נוספים של חברי הכנסת ה 23 וכן לגבי עיסוקים נוספים של שרים. הנתונים נאספו בעקבות פניה לחברי הכנסת והשרים ומעקב מול צוות הלשכה שלהם. חלק נכבד בחרו שלא להשיב לפניה ולא למסור מידע. הפרויקט התחיל בבקשת חופש מידע שהוגשה לכנסת באוגוסט השנה, כדי לבחון איזה מידע יש בידי הכנסת על העיסוקים הנוספים של חברי כנסת. כשהתברר שאין רישום מסודר כזה, החליטו שקוף והצלחה לפנות לחברי הכנסת כדי לרכז את המידע בנושא
 
https://odata.org.il/dataset/23