5.1.2021
  
נמסרו לנו היו שלושה יומנים של בכירי הכלכלה הישראלית. שניים מהם באיחור ניכר של כשנה. אנחנו מפרסמים את יומני נגיד בנק ישראל והמפקחת על הבנקים לשנת 2019. בקשה לגבי לשנת 2020 הוגשה היום.  גם יומן שר האוצר, ישראל כ"ץ, לשנת 2020 (מאי-ספטמבר) נמסר לנו הבוקר.היומנים זמינים לצפיה באתר "מידע לעם":
 
יומן הנגיד:
https://odata.org.il/dataset/2e0d0e08-7089-4875-82e0-519e7f5d4069
 
יומן המפקחת על הבנקים:
https://odata.org.il/dataset/9688917f-9794-4bb2-b84b-dc71a54ce629
 
יומן שר האוצר:
https://odata.org.il/dataset/4d0261f8-eec0-4f6a-9cbc-fd5c6c817a84
 
5.1.2021
  
נמסרו לנו היו שלושה יומנים של בכירי הכלכלה הישראלית. שניים מהם באיחור ניכר של כשנה. אנחנו מפרסמים את יומני נגיד בנק ישראל והמפקחת על הבנקים לשנת 2019. בקשה לגבי לשנת 2020 הוגשה היום.  גם יומן שר האוצר, ישראל כ"ץ, לשנת 2020 (מאי-ספטמבר) נמסר לנו הבוקר.היומנים זמינים לצפיה באתר "מידע לעם":
 
יומן הנגיד:
https://odata.org.il/dataset/2e0d0e08-7089-4875-82e0-519e7f5d4069
 
יומן המפקחת על הבנקים:
https://odata.org.il/dataset/9688917f-9794-4bb2-b84b-dc71a54ce629
 
יומן שר האוצר:
https://odata.org.il/dataset/4d0261f8-eec0-4f6a-9cbc-fd5c6c817a84